Webová aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Webová aplikace

Mezi základní možnostmi Webové aplikace patří:

Informace získané z Evidence - osobní údaje žáka, údaje o jeho rodičích, kontakty, přehled plateb školného atd.

Klasifikace - žák a rodič mají možnost prohlédnout si pololetní a průběžnou klasifikaci, výchovná opatření. Učitelé mohou provádět zápis klasifikace přímo z prohlížeče.

Výuka - každý uživatel (učitel, rodič, žák) má k dispozici svůj osobní rozvrh, včetně všech změn, suplování, domácích úkolů. Rodič a žák má přehled o odučené látce v hodinách a další informace uložené v třídní knize. Učitel může zapisovat výuku a absenci do třídní knihy.

Absence - žák a rodič má přehled o absenci.

Plán akcí - každý uživatel vidí kalendář plánovaných akcí, popřípadě i akce svých kolegů (či spolužáků)

Ankety - učitelé mohou používat systém anket pro rodiče, žáky i pro jiné učitele. Ankety lze využít např. jako autoevaluace školy, nebo speciální ankety jako Zapis volitelných předmětů, přihlašování se na zkoušky, na sportovní kurzy apod.

Komens - KOMunikační ElektroNický Systém slouží k rychlé a pohodlné komunikaci mezi všemi složkami školy: žák - rodič - učitel - ředitelství. Lze využít posílání hodnocení žáků (rychlé poznámky či pochvaly), rodiče mohou tímto způsobem předběžně omlouvat své dítě, učitelé mohou hromadně zasílat studijní texty atd.

Knihovna - uživatelé mohou vyhledávat knihy ve školní knihovně a získat přehled svých výpůjček.

 

 

 

 

Instalace webové aplikace

 

Parametry webové aplikace

 

 

Přihlášení

 

 

Obecné

 

Můj přehled

 

 

Karta žáka

 

 

Osobní údaje

 

 

Klasifikace

 

 

Výuka

 

 

Absence

 

 

Plán akcí

 

 

Plán akcí nový

 

 

Ankety

 

 

Komens

 

 

Online schůzky

 

 

Družina

 

 

Dokumenty

 

 

Sestavy

 

 

Poradna

 

Platby

 

 

Knihovna

 

 

Nástroje

 

 

Přístupový systém

 

 

Synchronizace externích účtů

 

 

Tisk a export