Webová aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Webová aplikace

Mezi základní možnostmi Webové aplikace patří:

Informace získané z Evidence - osobní údaje žáka, údaje o jeho rodičích, kontakty, přehled plateb školného atd.

Klasifikace - žák a rodič mají možnost prohlédnout si pololetní a průběžnou klasifikaci, výchovná opatření. Učitelé mohou provádět zápis klasifikace přímo z prohlížeče.

Výuka - každý uživatel (učitel, rodič, žák) má k dispozici svůj osobní rozvrh, včetně všech změn, suplování, domácích úkolů. Rodič a žák má přehled o odučené látce v hodinách a další informace uložené v třídní knize. Učitel může zapisovat výuku a absenci do třídní knihy.

Absence - žák a rodič má přehled o absenci.

Plán akcí - každý uživatel vidí kalendář plánovaných akcí, popřípadě i akce svých kolegů (či spolužáků)

Ankety - učitelé mohou používat systém anket pro rodiče, žáky i pro jiné učitele. Ankety lze využít např. jako autoevaluace školy, nebo speciální ankety jako Zapis volitelných předmětů, přihlašování se na zkoušky, na sportovní kurzy apod.

Komens - KOMunikační ElektroNický Systém slouží k rychlé a pohodlné komunikaci mezi všemi složkami školy: žák - rodič - učitel - ředitelství. Lze využít posílání hodnocení žáků (rychlé poznámky či pochvaly), rodiče mohou tímto způsobem předběžně omlouvat své dítě, učitelé mohou hromadně zasílat studijní texty atd.

Knihovna - uživatelé mohou vyhledávat knihy ve školní knihovně a získat přehled svých výpůjček.

 

 

 

 

Instalace webové aplikace

 

Parametry webové aplikace

 

 

Přihlášení

 

 

Obecné

 

Úvod

 

 

Osobní údaje

 

 

Klasifikace

 

 

Výuka

 

 

Absence

 

 

Plán akcí

 

 

Ankety

 

 

Komens

 

 

Online schůzky

 

 

Družina

 

 

Dokumenty

 

 

Sestavy

 

 

Platby

 

 

Knihovna

 

 

Knihovna - starší verze knihovny

 

 

Nástroje

 

 

Přístupový systém

 

 

Office 365

 

 

Tisk a export