Osobní údaje - Volba následné školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Osobní údaje >

Osobní údaje - Volba následné školy

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak rodiče žáka mohou sami zadávat IZO a obor školy, na kterou se žák hlásí. Je vhodné zpřístupnit tuto část pouze pro ročníky, kde se tato informace vyplňuje.

V hlavní nabídce vybereme Osobní údaje a Volba následné školy.

Pokud neznáme správné údaje následné školy, můžeme je vyhledat na oficiálních stránkách MŠMT. Změny uložíme tlačítkem Potvrdit údaje. Změnu údajů musí v modulu Evidence potvrdit pověřený pracovník školy. Neschválené údaje jsou barevně odlišeny.

Tyto údaje pak lze v modulu Evidence použít pro tisk přihlášky.