Osobní údaje - Přehled osobních údajů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Osobní údaje >

Osobní údaje - Přehled osobních údajů

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak se rodičům a žákům zobrazí vybrané osobní údaje, které škola ve svém systému uchovává. Je to vhodné zvláště pro kontrolu - rodiče si mohou zkontrolovat, zda všechny údaje jsou správné a aktuální. Jedná se zvláště o adresy, telefonní čísla, mailové adresy apod.

V hlavní nabídce vybereme Osobní údaje a Přehled osobních údajů.

Škola může dovolit rodičům a žákům, v případě nalezených nesrovnalostí, některé údaje změnit přímo z Webové aplikace. Pokud je tato možnost povolena, na pravé straně pod jménem přihlášeného je vidět zaškrtávací tlačítko Umožnit změny. Pokud je zaškrtnuté, tak se některé zobrazené údaje změní na políčko, ve kterém lze psát a upravovat původní text.

Pokud je povoleno zapsat poznámku ke změnám, pak se kromě editačních okének pro změnu údajů navíc zobrazí jedno editační okénko, kde může uživatel napsat komentář k provedeným změnám. Například při změně údajů s bydlištěm může připsat od kdy došlo k přestěhování apod.

Změny uložíme pomocí .Tlačítkem se můžeme vrátit k původním hodnotám.

Po uložení je zobrazen přehled změn.

Dokud třídní učitel nebo správce systému v modulu Evidence změny nepotvrdí, jsou tyto změny barevně zvýrazněny.