Osobní údaje - Přehled osobních údajů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Osobní údaje >

Osobní údaje - Přehled osobních údajů

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak se rodičům a žákům zobrazí vybrané osobní údaje, které škola ve svém systému uchovává. Je to vhodné zvláště pro kontrolu - rodiče si mohou zkontrolovat, zda všechny údaje jsou správné a aktuální. Jedná se zvláště o adresy, telefonní čísla, mailové adresy apod.

V hlavní nabídce vybereme Osobní údaje a Přehled osobních údajů. Na jednotlivých záložkách vidíme základní údaje, informace o trvalém bydlišti, případně o zákonných zástupcích.

 

Škola může dovolit rodičům a žákům, v případě nalezených nesrovnalostí, některé údaje změnit přímo z Webové aplikace. Pokud je tato možnost povolena, na pravé straně pod jménem přihlášeného je vidět zaškrtávací tlačítko Umožnit změny. Pokud je zaškrtnuté, tak se některé zobrazené údaje změní na políčko, ve kterém lze psát a upravovat původní text.

Zadané změny můžeme Uložit, případně Zrušit.

Dokud třídní učitel nebo správce systému v modulu Evidence změny nepotvrdí, jsou tyto změny barevně odlišeny.

 

V dolní části stránky můžeme také Odeslat hlášení podezření na porušení ochrany osobních údajů a Odeslat námitku proti zpracování osobních údajů, kterou je povinen pověřenec školy zpracovat.