Evidence hlášení, námitek, auditů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > modul GDPR >

Evidence hlášení, námitek, auditů

V nabídce Evidence hlášení (námitek) se uživateli právy ředitelství a pověřenci zobrazují hlášení podezření (námitek) na porušení ochrany osobních údajů zaslané z Webové aplikace, GDPR, Pověřenec. Dle nastavení v parametrech je Pověřenec na nové hlášení (námitku) upozorněn mailem.

Sám Pověřenec si zde může zadat hlášení (námitku) pomocí tlačítka .

Podobně nabídce Evidence auditů můžeme evidovat průběh auditů na naší škole.

Nové hlášení (námitka, audit) je označeno symbolem , rozpracované , uzavřené .

Ke každému hlášení (námitce, auditu) přidáme pomocí komentáře o průběhu řešení, případně pomocí uzavřeme Již dříve uzavřené hlášení (námitku, audit) znovu otevřeme tlačítkem . Všechny komentáře k hlášení (námitce, auditu) vytiskneme použitím .

Můžeme si zobrazit hlášení (námitky, audity), ve kterých došlo ke změně za poslední týden, měsíc, pololetí, školní rok.

Zobrazená hlášení (námitky, audity) můžeme hromadně vytisknout.