modul GDPR

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR >

modul GDPR

Po přihlášení do Portálu vybereme v části Služby modul GDPR.

 

 

 

Správa souhlasů - souhlasy můžeme zadávat, upravovat, sledovat jejich stav, případně tisknout žádosti o souhlas.

 

Expirované souhlasy

 

Správa vzorů souhlasů

 

Kontrolní seznam - škole nabízíme seznam úkonů, které je třeba provést a zkontrolovat, aby škola byla v souladu s nařízením GDPR.

 

Evidence hlášení, námitek, auditů

 

Vzorové dokumenty

 

 

 

Poznámka: Pro funkci modulu GDPR musí být na stanicích nainstalován .NET Framework verze 4.6.2.