Nový souhlas

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > modul GDPR > Správa souhlasů >

Nový souhlas

Oprávnění uživatelé mohou zadávat nové žádosti o souhlas (případně vytvářet nové ze vzorů souhlasů). Novou žádost o souhlas vytvoříme pomocí tlačítka Nový ve Správě souhlasů. Pokud máme ve Správě vzorů souhlasů aktivní online vzor Obecný vzor pro založení nových souhlasů, pak se nový souhlas vytvoří z tohoto vzoru, tedy stejně, jako kdybychom zvolili Ze vzoru a tento vzor vybrali.

Již zadané souhlasy můžeme upravovovat. Pokud již některý uživatel souhlas odmítl nebo přijal, lze upravovat pouze položky, které nezmění význam souhlasu.

U souhlasu vždy určíme, kdo je nositel údajů (Cílová skupina) - žáci, rodiče, učitelé.

Žákovi se zobrazí přehled jeho souhlasů a pokud je jeho věk vyšší než Věk plnoletosti žáka z pohledu GDPR nastavený v parametrech, pak s nimi může souhlasit nebo nesouhlasit.

Rodičům se zobrazí přehled jeho souhlasů a souhlasů jeho dítěte. Rodič udává souhlasy se svými údaji a s údaji dítěte, pokud je věk dítěte nižší než Věk plnoletosti žáka z pohledu GDPR nastavený v parametrech.

 

U souhlasu zadáme Titulek souhlasu, který se zobrazuje v přehled souhlasů i ve správě souhlasů.

Jako Aktivní označíme souhlas až po vyplnění všech údajů. Teprve nastavením souhlasu na aktivní se respondentům v jejich Webové aplikaci objeví jako nový.

Platnost souhlasu můžeme nastavit do konce studia (pracovního poměru), do vybraného data nebo do konce studia (pracovního poměru) s přesahem zadaným počtem let.

U souhlasu vždy určíme, kdo je nositel údajů (Cílová skupina) - žáci, rodiče, učitelé.

Zapíšeme Osobní údaje pro souhlas. Můžeme si Zobrazit položky, jichž se souhlas týká a vybrat je ze seznamu položek  modulu Evidence. Tyto položky potom budou označeny v kartě žáka nebo učitele.

Zapíšeme, za jakým účelem jsou data uchovávana a Poučení pro respondenty.

Vybereme Respondenty - všechny žáky (učitele), dle tříd (skupin), individuální výběr, výběr upřesníme označením položek a přesunem do pravé části tlačítkem Vybrat. Vybraného respondenta, který ještě na souhlas nereagoval, můžeme smazat pomocí tlačítka .

Zadaný souhlas nezapomeneme Uložit.