Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR >

Nastavení parametrů

 

Poznámka: Pro správnou funkci modulu GDPR musí být na stanicích a na webovém serveru nainstalován .NET Framework verze 4.6.2 a vyšší. Data systému Bakaláři musí být uložena na SQL serveru.

 

Modul GDPR zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace.

 

V Parametrech webové aplikace, na záložce GDPR nastavíme, které části chceme používat.

Správa souhlasů

Zvolíme, zda žádosti o souhlas budou moci zadávat všichni učitelé nebo jen pověřenec a uživatelé s právy ředitelství, zda souhlasy budou viditelné i ve webové aplikaci a zda je zde rodiče, žáci a učitelé budou moci řešit, tedy dát nebo odepřít souhlas, odvolat souhlas.

 

Zvolíme, zda se má zobrazovat Kontrolní seznam, Školení, Vzorové dokumenty, Otázky a odpovědi.

 

Zvolíme Věk plnoletosti žáka z pohledu GDPR, od kterého musí souhlas k evidování svých údajů potvrzovat sami žáci.

 

Pokud budeme používat Provozní deník DPO, budeme moci vést Evidenci hlášení, námitek, auditů. Zároveň můžeme zvolit, zda se při odeslání hlášení podezření na porušení ochrany osobních údajů nebo námitky proti zpracování osobních údajů má zaslat Pověřenci upozornění na mail.

 

Nakonec vše potvrdíme tlačítkem OK.