Správa souhlasů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > modul GDPR >

Správa souhlasů

V nabídce Správa souhlasů můžeme souhlasy zadávat, upravovat, sledovat jejich stav, případně tisknout žádosti o souhlas.

 

Seznam již zadaných souhlasů si můžeme zobrazit v nabídce Správa souhlasů. U každé žádosti vidíme Stav souhlasu (aktivní , neaktivní ), zda již všichni na souhlas reagovali (Odsouhlaseno), Titulek, Pro koho souhlas je vyžadován a časová platnost souhlasu.

Vytvořené souhlasy můžeme vytisknout. V levé části zaškrtnutím zvolíme jeden nebo více souhlasů a klikneme na tlačítko Hromadný tisk. Pokud souhlasy mají shodně vyplněno poučení (viz Nový souhlas), pak se všechny souhlasy jednoho uživatele vytisknou na jednu stranu.

Uživatel s právy ředitelství a pověřenec (případně i učitel - dle nastavení v parametrech) může tlačítkem Nový vytvářet nové žádosti o souhlas, případně načteme předdefinovaný Ze  vzoru. Dle nastavených práv po kliknutí na tlačítko si můžeme zobrazit detail již vytvořené žádosti o souhlas, případně ho upravit () (pouze pokud dosud nikdo nereagoval), sledovat udělené či odmítnuté souhlasy (), mazat vytvořené žádosti o souhlas () a vytvářet jejich kopie ().

 

Souhlasy si také můžeme zobrazit Po osobách. Klikem do záhlaví sloupce si tabulku dle tohoto sloupce seřadíme, opětovným klikem do stejného sloupce je seřazena v opačném pořadí. Filtr dle hodnot ve sloupci nastavíme zápisem textu pod záhlaví zvoleného sloupce. Klikem na můžeme nastavit kritéria filtru. Stav souhlasů vybraných respondentů si můžeme vytisknout .

 

V detailu vidíme souhlasy vybrané osoby včetně stavu souhlasu, který zde můžeme změnit. Pokud si nepřejeme uvádět důvod změny, nezaškrtneme možnost Uvádět důvod.