Sledování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  GDPR > modul GDPR > Správa souhlasů >

Sledování

U žádosti o souhlas můžeme sledovat, kdo již souhlas udělil, kdo souhlas odmítl udělit a kdo zatím svůj názor nevyjádřil.

Pokud máme zobrazen seznam respondentů , vybrané (případně všechny) žádosti, na které zatím respondenti nereagovali, můžeme vytisknout a předat k odsouhlasení. Pak pomocí tlačítka přesuneme do odsouhlasených, případně tlačítkem do odmítnutých. Tlačítkem můžeme již odsouhlasenou žádost odmítnout. Tlačítkem  můžeme odmítnutý souhlas vrátit do žádostí k odsouhlasení.

Můžeme si také zobrazit seznam mailů respondentů .

Stav souhlasu můžeme vytisknou . Jedná se o seznam respondentů, kteří odsouhlasili, odmítli, zatím nereagovali.