Osobní údaje - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Osobní údaje >

Osobní údaje - Nastavení parametrů

Jednotlivé části Osobních údajů zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly. Vybereme požadované části a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

 

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Osobní údaje nastavujeme seznam položek, které lze zobrazovat ve webové aplikaci jako osobní údaj žáka.

Přístupné osobní údaje žáka - seznam všech položek, které lze zobrazovat ve webové aplikaci jako osobní údaj žáka. Převážná část položek jsou sloupce z tabulky ZACI. U každého údaje lze zaškrtnout, zda položku ve webové aplikaci zobrazit ( v levém sloupci) a dále zda zobrazenou položku dovolit editovat ( v pravém sloupci). Pokud je na daném místě zobrazena tečka , pak položka nebude zobrazena (nebude dovoleno ji měnit). Kliknutím myši na tyto symboly lze měnit - povolovat či zakazovat zobrazení (editaci). Pokud je na daném místě zobrazen červený křížek , znamená to, že položku není dovoleno zobrazovat (měnit). Pro kontrolu máme uveden počet zobrazených a počet editovatelných položek.

Dále lze využít několik tlačítek pro snazší práci se seznamem:

Standardní výběr - předvybere některé položky, které se nejčastěji zobrazují a má smysl, aby se uživatel k nim vyjádřil. Žádná položka ale není označena k editaci.

Původní - vrátí nastavení před vstupem do tohoto dialogu.

Žádné - vymaže všechna zaškrtnutí. Nemá cenu nechávat všechno odškrtnuté. Pokud nechcete zobrazovat osobní údaje, zakažte celou tuto část na záložce Aktivní moduly.

Pořadí - umožňuje změnit pořadí zobrazovaných položek. Standardně se zobrazuje dle struktury tabulky ZACI, což není vždy ideální.

Pokud chceme zobrazit (případně povolit úpravu) trvalého bydliště a údaje zákonných zástupců, zaškrtneme požadované hodnoty.

Při volbě Při změnách údajů umožnit zapsat komentář ke změnám se kromě editačních okének pro změnu údajů dole navíc zobrazí jedno editační okénko, kde může uživatel napsat komentář k provedeným změnám. Například při změně údajů s bydlištěm může připsat od kdy došlo k přestěhování apod.

Také můžeme Umožnit editaci žákům, případně pouze plnoletým, vybraných údajů. Tyto údaje žáka musí být zároveň přístupné k editaci i pro rodiče a jejich názvy zapíšeme do pole Položky oddělené čárkou, bez mezer. Většinou zde povolujeme údaje týkající se žáka (jeho mail, telefon), nikoliv údaje o rodičích, případně bydliště. Rodič samozřejmě tyto údaje bude moci měnit také.

Osobní údaje můžeme zobrazit pouze rodičům, případně vyloučit ze zobrazení údajů některé žáky - pak se osobní údaje u vybraných žáků nebudou zobrazovat ani rodiči, ani žákovi.