Osobní údaje

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Osobní údaje

Tato část umožňuje zobrazit rodičům a žákům vybrané osobní údaje, které škola ve svém systému uchovává. Je to vhodné zvláště pro kontrolu - rodiče (případně žáci) si mohou zkontrolovat, zda všechny údaje jsou správné a aktuální. Jedná se zvláště o adresy, telefonní čísla, mailové adresy apod.

Škola může dovolit rodičům a žákům, v případě nalezených nesrovnalostí, některé údaje změnit přímo z Webové aplikace. Třídní učitel pak musí změnu údajů potvrdit v modulu Evidence.

Dále pak můžeme rodičům a žákům zobrazit informace o platbě školného zadané v modulu Evidence. O případném dluhu na školném mohou být rodiče a žáci  informováni na úvodní straně.

 

 

Nastavení parametrů

 

Přehled osobních údajů

 

Volba následné školy