Datové schránky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Karta žáka >

Datové schránky

Na kartě žáka můžeme pomocí tlačítka v pravém horním rohu zkontrolovat správnost zadaných datových schránek a vyhledat je dle jména a adresy.

 

Zadáme, pro jakou skupinu chceme datovou schránku vyhledat, jaké datové schránky chceme hledat a způsob hledání.

 

Zobrazí se nám výsledek hledání. Pokud zadaná datová schránka nebyla nalezena, můžeme ji u uživatele smazat, naopak nalezené nezadané schránky můžeme uložit - a to buď jednotlivě nebo všechny najednou.

 

Datovou schránku žáka nebo zákonného zástupce můžeme vyhledat také přímo u položky Datová schránka použitím tlačítka lupy .