Karta žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Karta žáka

Oprávnění učitelé mohou v nabídce Karta žáka vidět seznam žáků včetně základních údajů.

Klikem do záhlaví sloupce si seznam dle tohoto sloupce seřadíme, opětovným klikem měníme řazení na vzestupné a sestupné.

Omezit seznam na konkrétního žáka, třídu,.. můžeme zápisem textu pro hlavičku sloupce. Způsob filtrování nastavíme klikem na symbol lupy .

Výběrem v levém horním rohu si můžeme zobrazit pouze Aktuální žáky, případně Všechny - tedy i zrušené žáky, jejich jména jsou pak zobrazena červeně.

Údaje všech nebo vybraných žáků si vytiskneme pomocí ikony tiskárny v pravém horním rohu . Kromě základní předdefinované sestavy máme přístupné stejné sestavy, jako v nabídce Sestavy, Sloupcové sestavy - žáci.

Pomocí tlačítka můžeme zkontrolovat správnost zadaných datových schránek a vyhledat je dle jména a adresy.

 

Výběrem konkrétního žáka si zobrazíme další údaje žáka

 

Pokud máme právo upravovat data žáků, pak si ve spodní části na záložkách Osobní údaje, Zákonní zástupci, Poznámky a Výchovná opatření můžeme zapnout režim Editace a data zadat či upravit, nezapomene změny následně Uložit.

 

Pokud nemáme právo data žáků upravovat, jsme na tuto skutečnost upozorněni.