Klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Klasifikace

V Klasifikaci ve Webové aplikaci mohou učitelé zadávat průběžnou klasifikaci, čtvrtletní klasifikaci, pololetní klasifikaci dle úvazku. Třídní učitelé mohou u své třídy zadávat kompletní klasifikaci, zameškané hodiny za pololetí a datum vydání vysvědčení.

Rodiče a žáci mohou prohlížet zadanou průběžnou klasifikaci, čtvrtletní klasifikaci, pololetní klasifikaci, výchovná opatření a případné opravné zkoušky.

 

 

Nastavení parametrů

 

Klasifikace pro učitele

 

 

Zápis pololetní klasifikace - úvazky

 

 

Zápis pololetní klasifikace - celá třída

 

 

Zápis průběžné klasifikace

 

 

Zápis dat vysvědčení

 

Klasifikace pro rodiče a žáky

 

 

Průběžná klasifikace

 

 

Pololetní klasifikace

 

 

Výchovná opatření

 

 

Opravné zkoušky