Klasifikace - pro učitele

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace >

Klasifikace - pro učitele

Ve Webové aplikaci mohou učitelé zadávat průběžnou klasifikaci, čtvrtletní klasifikaci, pololetní klasifikaci dle úvazku. Třídní učitelé mohou u své třídy zadávat kompletní klasifikaci, zameškané hodiny za pololetí a datum vydání vysvědčení.

 

Zápis průběžné klasifikace

 

Zápis pololetní klasifikace - úvazky

 

Zápis pololetní klasifikace - celá třída

 

Zápis dat vysvědčení

 

Přehled výchovných opatření