Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - úvazky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - úvazky

Učitelé mohou zapisovat pololetní klasifikaci dle svého úvazku. V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis pololetní klasifikace - úvazky.

 

Vybereme třídu (úvazek), kde chceme známky zapisovat. Třídní učitelé zde mají navíc volbu zápisu známky z Chování ve své třídě.

Vlevo nahoře můžeme zvolit řazení žáků.

U žáka je zobrazen průměr známek, čtvrtletní klasifikace, absence za pololetí a průběžná klasifikace.

Zapíšeme známku příslušnému žákovi. Pokud se známka liší od známky vypočtené z průběžné klasifikace, je podbarvena červeně.

Stejné hodnocení všem žákům můžeme zapsat výběrem známky v dolní části okna.

Známku můžeme také pomocí tlačítka  vyplnit dle váženého průměru z průběžné klasifikace.

Tlačítkem Obnovit původní známky.

Tlačítkem můžeme známku vymazat.

 

       Slovní hodnocení

 

       Zápis klasifikace pro žáky VOŠ