Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - úvazky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis pololetní klasifikace - úvazky

Učitelé mohou zapisovat pololetní klasifikaci dle svého úvazku. V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis průběžné klasifikace - úvazky.

Vybereme třídu (úvazek), kde chceme známky zapisovat. Třídní učitelé zde mají navíc volbu zápisu známky z Chování ve své třídě.

Zvolíme řazení žáků.

Zapíšeme známku příslušnému žákovi

Známku můžeme také pomocí tlačítka  vyplnit dle váženého průměru z průběžné klasifikace.

Známku uložíme pomocí nebo přesunem na dalšího žáka (pomocí šipek). Tlačítkem se můžeme vrátit k původní známce. Pomocí šipek se můžeme přesunout na prvního, předchozího, následujícího, posledního žáka. Žáka také můžeme vybrat ze seznamu, který si zobrazíme tlačítkem . Na vybraného žáka pak přejdeme tlačítkem .

Pomocí tlačítka Zápis všem najednou můžeme rychle zapsat známky všem žákům.

Známky můžeme také pomocí tlačítka  vyplnit dle váženého průměru z průběžné klasifikace. Známky uložíme pomocí . Tlačítkem se můžeme vrátit k původním známkám.

Stejné hodnocení všem žákům můžeme zapsat výběrem známky na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

 

       Slovní hodnocení

 

       Zápis klasifikace pro žáky VOŠ