Klasifikace - Zápis průběžné klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis průběžné klasifikace

Učitelé mohou ve Webové aplikaci zapisovat průběžnou klasifikaci. V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis průběžné klasifikace nebo v horní liště zvolíme tlačítko Klasifikace aktuální hodiny

 

Průběžnou klasifikaci můžeme zapisovat po sloupcích (zapisujeme známku z jedné práce všem žákům) nebo jednotlivou známku jednomu žákovi.

Vybereme třídu (úvazek), kde chceme známky zapisovat

 

 

Vysvětlivky k váhám známek si můžeme zobrazit po kliknutí na ozubené kolečko na pravé straně. Váhy známek se zadávají v modulu Evidence, menu Správce, Palety známek, hodnocení prospěchu, Typy známek pro průběžnou klasifikaci a Dodatkové známky průběžné klasifikace.

 

Zápis klasifikace se liší podle nastavení voleb v horní části.

Zvolíme, v jakém pořadí chceme mít zobrazeny žáky.

Můžeme nastavit, zda a jakým způsobem chceme zapisovat známky s mínusem. Známky z mínusem nelze zapisovat , normální zápis známek s mínusem (přesun na další známku pomocí klávesy Tab) , rychlý zápis známky s návěštím mínus (nejprve bude stisknuto mínus, pak číselná hodnota) .    

Pomocí tlačítka Čtvrtletní známka umožníme zápis čtvrtletních známek pro rodičovské sdružení.

Tlačítkem si zobrazíme datum udělení známky.

Použitím tlačítka můžeme zapsat poznámku k předmětu, která se pak zobrazí rodičům a žákům

 

.

Při zápisu známek po výběru  můžeme známku smazat

 

Zápis známek provádíme podobně, jako v modulu Evidence, Zápis známek.

Vybereme sloupec, do kterého chceme zapisovat známky. Pokud sloupec nemá definováno záhlaví, musíme tak nejprve učinit v parametrech sloupce.

Kliknutím do políčka tabulky můžeme zapsat (změnit) jednotlivou známku.

 

       Záhlaví sloupce, parametry sloupce, mazání sloupce

 

       Zápis (změna, mazání) známek, bodů, procent ve sloupci. Plánovaná práce

 

       Zápis  (změna, mazání) jednotlivé známky, bodů, procenta

 

       Historie zápisu

 

       Zápis čtvrtletní známky, poznámky ke čtvrtletní známce pro rodiče

 

       Tisk průběžné klasifikace, klasifikace v minulém pololetí