Klasifikace - Zápis průběžné klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Klasifikace > Učitelé >

Klasifikace - Zápis průběžné klasifikace

Učitelé mohou ve Webové aplikaci zapisovat průběžnou klasifikaci. Pokud je v parametrech nastaven zápis do ostrých dat, zapsané známky jsou ihned zobrazeny i rodičům a žákům.  V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Zápis průběžné klasifikace nebo v Rychlé navigaci zvolíme Klasifikace.

Průběžnou klasifikaci můžeme zapisovat po sloupcích (zapisujeme známku z jedné práce všem žákům), po žácích (jednomu žákovi zapisujeme jednu nebo více známek) nebo jednotlivou známku jednomu žákovi.

Vybereme třídu (úvazek), kde chceme známky zapisovat

a zvolíme řazení žáků

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat v zápisu známek můžeme zapisovat průběžnou klasifikaci.

Vysvětlivky k váhám známek si můžeme zobrazit po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele. Váhy známek se zadávají v modulu Evidence, menu Správce, Palety známek, hodnocení prospěchu, Typy známek pro průběžnou klasifikaci a Dodatkové známky průběžné klasifikace.

Zápis klasifikace se liší podle nastavení voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

V položce parametry nastavíme (dle aktuálně vybrané činnosti), které sloupce chceme zobrazit (případně upravovat); zda budeme moci zadávat datum a téma, případně zda se má při zadávání nových známek předvyplnit aktuální datum; zda bude možno známku přepsat, smazat a zda chceme zobrazit informace o změnách známky; v případě bodového hodnocení výpočet aktuální známky.

Pak při zápisu známek např. můžeme pomocí známku smazat, pomocí si zobrazit informace o veškerých změnách známky

Také můžeme nastavit, zda a jakým způsobem chceme zapisovat známky s mínusem.

Známky z mínusem nelze zapisovat , normální zápis známek s mínusem (přesun na další známku pomocí klávesy Tab) , rychlý zapis známky s návěštím mínus (nejprve bude stisknuto mínus, pak číselná hodnota) .    

Pomocí tlačítka Čtvrtletní známka umožníme zápis čtvrtletních známek pro rodičovské sdružení.

Zápis známek provádíme podobně, jako v modulu Evidence, Zápis známek.

Vybereme sloupec, do kterého chceme zapisovat známky. Pokud sloupec nemá definováno záhlaví, musíme tak nejprve učinit v parametrech sloupce. Známky také můžeme zapisovat z klasifikační tabulky.

 

       Záhlaví sloupce, parametry sloupce, mazání sloupce

 

       Zápis (změna, mazání) známek, bodů, procent ve sloupci. Plánovaná práce

 

       Tabulka známek, tisk průběžné klasifikace

 

       Zápis  (změna, mazání) známek, bodů, procent po žácích

 

       Zápis  (změna, mazání) jednotlivé známky, bodů, procenta

 

       Historie zápisu

 

       Zápis čtvrtletní známky, poznámky ke čtvrtletní známce pro rodiče

 

       Poznámka k hodnocení pro rodiče

 

       Interní poznámka