Klasifikace - Průběžná klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Rodiče a žáci >

Klasifikace - Průběžná klasifikace

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak rodiče i žáci mohou sledovat zadanou průběžnou klasifikaci. Pokud je zvoleno zobrazení informace o průběžných známkách, na úvodní stránce se zobrazí počet nových známek a počet plánovaných klasifikací. Počet dní, kdy je známka považována za novou nastavujeme v parametrech. Také můžeme nastavit zobrazení informací o plánované klasifikaci jako aktuality na úvodní stránce.

Podrobné informace o průběžné klasifikaci si zobrazíme kliknutím na tento text nebo v hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Průběžná klasifikace.

Je zobrazen přehled známek. Pokud je v parametrech nastaveno zobrazení velikosti známky podle váhy, pak u předmětu jsou známky rozlišeny velikostí. Nové známky jsou zobrazeny červeně.

 

Celou poznámku k hodnocení a ke čtvrtletní známce si zobrazíme klikem kurzoru myši na text.

 

Po kliknutí na známku si zobrazíme podrobné informace o známce

 

Podrobné informace o známkách z jednoho předmětu si zobrazíme pomocí znaménka +.

Pokud je v parametrech povoleno zobrazení pořadí ve třídě, pak se u hromadné známky (například písemky) vidíme pořadí žáka ve třídě a průměr třídy.

 

V parametrech lze například nastavit, zda se má zobrazit celý název předmětu nebo jen zkratka.

 

Zobrazení některých informací o známce může učitel zakázat.

Pokud v parametrech povolena změna období, lze pomocí ikony nastavit období pro zobrazení průběžné klasifikace.

 

Pokud si zvolíme chronologické zobrazení klasifikace, vidíme všechny povolené informace o známkách, které si můžeme seřadit kliknutím do záhlaví sloupce.

 

Pokud je v parametrech povoleno zobrazení pořadí ve třídě, pak se u hromadné známky (například písemky) vidíme pořadí žáka ve třídě a průměr třídy.