Klasifikace - Průběžná klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Klasifikace > Rodiče a žáci >

Klasifikace - Průběžná klasifikace

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak rodiče i žáci mohou sledovat zadanou průběžnou klasifikaci. Pokud je zvoleno zobrazení informace o průběžných známkách, na úvodní stránce se zobrazí počet nových známek a počet plánovaných klasifikací. Počet dní, kdy je známka považována za novou nastavujeme v parametrech. Také můžeme nastavit zobrazení informací o plánované klasifikaci jako aktuality na úvodní stránce.

Podrobné informace o průběžné klasifikaci si zobrazíme kliknutím na tento červený text nebo v hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Průběžná klasifikace nebo v Rychlé navigaci zvolíme Klasifikace.

Je zobrazen přehled známek. Pokud je v parametrech nastaveno zobrazení velikosti známky podle váhy, pak u předmětu jsou známky rozlišeny velikostí. Nové známky jsou zobrazeny červeně.

Poznámky k hodnocení mohou být dlouhé, počet znaků pro zobrazení nastavujeme v parametrech. Celou poznámku si zobrazíme najetím kurzoru myši na text nebo v přehledu známek za předmět

V parametrech lze například nastavit, zda se má zobrazit celý název předmětu nebo jen zkratka.

Zobrazené informace o známce nastavujeme v parametrech. Zobrazení některých informací může učitel změnit. Pokud je povolena možnost měnit učitelem, učitel toto nastavuje v modulu Zápis známek, Průběžné hodnocení žáků v aktuálním pololetí, tlačítko upřesnit přístup pro rodiče.

Výchozí zobrazení, řazení a období je také nastaveno v parametrech, rodič či žák si může změnit.

Pokud v parametrech povolena změna období, lze v nabídce na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele nastavit období pro zobrazení průběžné klasifikace.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

V položce zobrazit volíme, jaké informace o známce se mají zobrazovat (pokud je povoleno zobrazování těchto informací).

Také si zde můžeme zvolit způsob řazení známek.

Pokud si zvolíme detailní zobrazení klasifikace, vidíme všechny povolené informace o známkách, seřazené dle našeho výběru.

Pokud je v parametrech povoleno zobrazení pořadí ve třídě, pak se u hromadné známky (například písemky) může zobrazit pořadí žáka ve třídě a průměr třídy. Po najetí kurzoru myši na tento text zobrazíme podrobnější informace.

 

Můžeme si také zobrazit jen plánovanou klasifikaci (místo známky je zapsán otazník) seřazenou podle našeho výběru.

 

Kliknutím na název předmětu získáme přehled známek za jeden předmět.

Pokud je v parametrech povoleno zobrazení pořadí ve třídě, pak se u hromadné známky (například písemky) může zobrazit pořadí žáka ve třídě a průměr třídy. Po najetí kurzoru myši na tento text se zobrazí podrobnější informace).

 

Vysvětlivky ke známkám si můžeme zobrazit po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.