Klasifikace - Pololetní klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Klasifikace > Rodiče a žáci >

Klasifikace - Pololetní klasifikace

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak rodiče i žáci mohou sledovat pololetní klasifikaci. V parametrech lze také nastavit, zda se má v přehledu zobrazit také právě probíhající pololetí.

V hlavní nabídce vybereme Klasifikace a Pololetní klasifikace.

 

V případě slovního hodnocení v některém předmětu klikneme na S v pravém rohu

 

Také si můžeme zvolit, zda chceme zobrazit všechny pololetní známky za docházku nebo jen přehled za jednotlivé ročníky, případně klasifikaci u maturitní či závěrečné zkoušky, celkové slovní hodnocení.

 

Známky

Souhrny

Závěrečné

Slovní hodnocení