Můj přehled

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Můj přehled

Po přihlášení do Webové aplikace se nám zobrazí úvodní stránka. V Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly nastavujeme Přístupné oddíly aplikace a dle tohoto nastavení se bude lišit menu v levé části okna. Na pravé straně je zobrazeno jméno přihlášeného uživatele, jeho funkce (žák, rodič, učitel, ...) a možnost pro odhlášení.

Výběrem z levého menu se přesunujeme na další stránky.

Podle nastavení v parametrech jsou dále zobrazeny jednotlivé panely. Uchopením panelu myší a přetažením můžeme individuálně upravit pořadí a umístění jednotlivých panelů. Pomocí tří teček v pravém horním rohu panelu můžeme změnit jeho velikost, či ho úplně skrýt K výchozímu nastavení se můžeme vrátit pomocí Nástroje, Nastavení,  tlačítko Obnovit výchozí stav úvodních panelů.

 

Upozornění na nové známky v průběžné klasifikaci (rodiče a žáci), plánovanou klasifikaci, nepřečtené zprávy ze systému Komens, nové příspěvky na nástěnce, nevyplněné ankety , nová výchovná opatření, domácí úkoly,....Kliknutím myši na text se přesuneme na příslušnou část aplikace.

Přehled nových známek průběžné klasifikace.

Aktuální rozvrh přihlášeného uživatele. Na jiné dny se můžeme přesunou pomocí šipek v dolní části.

Aktuální suplování přihlášeného uživatele. Na jiné týdny se můžeme přesunout pomocí šipek v dolní části.

Přehled zadaných domácích úkolů.

Kalendář s vyznačenými plánovanými akcemi. Po přesunu kurzoru myši (případně po kliknutí myší) na vyznačený den se zobrazí informace o plánované akci. Na jiný měsíc se můžeme přesunout pomocí šipek v dolní části.

Statický text pro skupinu uživatelů (učitelé, rodiče, žáci), který je nastaven v Parametrech modulů, Části aplikace, Úvodní stránka. Tuto zprávu můžeme zavřít, případně nastavit, aby se při příštím přihlášení již nezobrazovala. Kdykoliv si ji budeme moci zobrazit pomocí ikony amplionu v levé horní části. Pokud dojde ke změně v informaci školy, automaticky se opět zobrazí.