Webová aplikace - Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Webová aplikace - Úvod

Po přihlášení do Webové aplikace se nám zobrazí úvodní stránka. V Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace nastavujeme výchozí Barevné schéma aplikace (každý uživatel si jej může změnit v nastavení). Také zde nastavujeme Přístupné oddíly aplikace a dle tohoto nastavení se bude lišit menu v horní části okna. Na pravé straně je zobrazen název školy, který opět nastavujeme v Parametrech webové aplikace, Parametry jednotlivých částí, Obecné. Pod názvem školy je zobrazena informace o aktuálním pololetí školního roku, jméno přihlášeného uživatele, jeho funkci (žák, rodič, učitel, ...) a možnost pro odhlášení.

Výběrem z menu se přesunujeme na další stránky.

Podle nastavení v parametrech jsou dále zobrazeny jednotlivé panely. Uchopením panelu myší a přetažením můžeme individuálně upravit pořadí a umístění jednotlivých panelů. K výchozímu nastavení se můžeme vrátit pomocí Nástroje, Nastavení,  tlačítko Obnovit výchozí stav úvodních panelů.

 

Upozornění na nové známky v průběžné klasifikaci (rodiče a žáci), plánovanou klasifikaci, nepřečtené zprávy ze systému Komens, nové příspěvky na nástěnce, nevyplněné ankety , nová výchovná opatření a domácí úkoly. Kliknutím myši na červený text se přesuneme na příslušnou část aplikace.

Statický text pro skupinu uživatelů (učitelé, rodiče, žáci), který je nastaven v Parametrech jednotlivých částí, Obecné

Aktuální rozvrh přihlášeného uživatele

Informace o pořádkové službě (žáci, rodiče), informace o dluhu na školném (žáci, rodiče), aktuality ze systému Komens, plánované klasifikaci, upomínky z knihovny.

Aktuální suplování přihlášeného uživatele

Přehled zadaných domácích úkolů

Aktuální plánované akce přihlášeného uživatele

Kalendář s vyznačenými plánovanými akcemi. Po přesunu kurzoru myši (případně po kliknutí myší) na vyznačený den se zobrazí informace o plánované akci

 

Jméno  třídního učitele (případně jeho zástupce) přihlášeného žáka (rodiče)

 

Datum a čas posledního přihlášení

 

Panel rychlé navigace. Kliknutím myši na položku se přesuneme na požadovanou část aplikace.