Nástroje - Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Nástroje >

Nástroje - Nastavení

Vzhled a chování Webové aplikace si můžeme přizpůsobit pomocí nabídky Nástroje, Nastavení.

Jazyk

Na záložce Jazyk zvolíme jazyk, ve kterém chceme aplikaci používat, což využijí zejména zahraniční lektoři, ale i ostatní cizinci, jejichž děti navštěvují české školy. Nyní máme na výběr češtinu, angličtinu, vietnamštinu a ukrajinštinu.

 

Komens

Ve výchozím nastavení jsme po odeslání zprávy Komens přesunuti do Odeslaných zpráv (případně Nástěnky). Pokud si přejeme, můžeme na záložce Komens, Obecné nastavit přesunutí do Přijatých zpráv.

 

Na záložce Komens, Typy hodnocení nastavíme číselník typů hodnocení.

 

Domácí úkoly

Řazení domácích úkolů nastavíme na záložce Domácí úkoly. Máme na výběr řazení dle data zadání či odevzdání.

 

Rozvrh

Na záložce Rozvrh zvolíme, od kterého dne v týdnu se zobrazovat aktuální rozvrh - tedy např. zda rozvrh na příští týden se má zobrazit už v sobotu.

 

Plán akcí

Na záložce Plán akcí zvolíme, zda se Plánu akcí jako výchozí mají zobrazit Všechny akce nebo jen Moje akce - tedy akce určené pro přihlášeného uživatele.

 

Úvodní stránka

Také úvodní stránku si každý uživatel může přizpůsobit - upravit pořadí a umístění jednotlivých panelů. Pokud se chceme vrátit do výchozího nastavení úvodní stránky, klikneme na tlačítko Obnovit výchozí stav panelů na úvodní stránce.