Nástroje - Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Nástroje >

Nástroje - Nastavení

V modulu Parametry webové aplikace, záložka Aktivní části aplikace nastavujeme výchozí barevné schéma.

Každý uživatel si může nastavit vlastní vzhled stránek - barevné schéma.

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Nastavení.

Kliknutím na příslušný barevný pruh nastavíme zvolené barevné schéma na konkrétním počítači a prohlížeči.

Pro snazší sledování nově zapsaných informací z Bakalářů, jako známek, suplování, zpráv, můžete použít RSS kanály.

       Co je RSS

Pokud správce systému v Parametrech webové aplikace povolil osobní kanály RSS (záložka Další, Systém), pak v části Osobní kanál RSS nastavíme přístup na RSS.

Vygenerovanou adresu RSS kanálu vložíme do své čtečky RSS nebo přidáme k Oblíbeným položkám (Záložkám) v prohlížeči.

Adresu RSS kanálu můžeme kdykoliv zrušit, případně si nechat vygenerovat novou adresu.

Pomocí tlačítka Parametry nastavujeme, které informace a kdy budou zahrnuty do RSS kanálu.

Nově zadaná klasifikace se do RSS kanálu předává ihned po zadání. Pokud jsou vybrány zprávy KOMENS, také se předávají ihned po odeslání zprávy. U informací o plánované klasifikaci, akcích školy a domácích úkolech si kromě připomenutí v den události můžeme nastavit další dvě upozornění na událost ve stanoveném předstihu (počet dnů předem). Můžeme nastavit i na nula dnů, pak se upozornění do RSS kanálu nepředá.

 

Další volby

       Další volby - Úvod

 

       Další volby - Komens

 

       Další volby - Domácí úkoly

 

       Další volby - Rozvrh

 

       Další volby - Další