Komens - Odeslané zprávy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Komens - Odeslané zprávy

V hlavní nabídce vybereme Komens a Odeslané zprávy.

 

V levé části máme zobrazený seznam zpráv, po výběru zprávy se v pravé části zobrazí celý obsah zprávy.

Každá zpráva v seznamu může mít některý z pěti příznaků, podle kterých lze zprávy filtrovat de/aktivací příslušného tlačítka v šedé liště hned nad seznamem zpráv.

Hodnocení     Omluvenky     Obecné     Systémové     Potlačené

 

Na této liště je ještě k dispozici menu pro výběr způsobu řazení

a přepínač pro zobrazení pouze nepřečtených/nepotvrzených zpráv .

 

Pro rychlejší identifikaci i bez filtrování jsou zprávy v přehledu opatřeny symboly.

Omluvenka     Hodnocení     Nepotvrzená     Potlačená

 

Typ odesilatele/příjemce je označen barevně podle následujícího schématu.

Rodiče     Žáci     Učitele     Ředitelství     Systém

 

Odeslané zprávy obsahují kromě textu zprávy také informace o odesílateli a termín odeslání zprávy. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky .

 

V pravé horní části můžeme nastavit období, ze kterého chceme zprávy zobrazit

Pokud vybereme možnost Starší, je nutné zadat počáteční a konečné datum období.

 

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané všemi uživateli nebo jen některou skupinou, omezit zobrazení jen na časový úsek, případně na text ve zprávě.

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtr.

 

V pravé části vidíme detail vybrané zprávy. V detailu zprávy vidíme odesílatele, datum a čas odeslání, typ zprávy, text zprávy.

Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, pak si ji můžeme stáhnout po najetí kurzoru na symbol sponky v pravé části .

Pomocí tlačítka Smazat zprávu lze zprávu vymazat. Následně se objeví kontrolní otázka, zda má být zpráva opravdu smazána s upozorněním, že budou o smazání informováni ti, co ji stihli přečíst. Počet dní, během kterých má smazání zprávy za následek zaslání systémové informace o smazání, nastavujeme v parametrech na záložce Další.

V pravé horní části najdeme informaci o počtu přečtení (případně potvrzení) a počtu adresátů. Po kliknutí na tento text se objeví detailní přehled o tom, kdo již zprávu četl (potvrdil) a kdo ne.

Pokud chceme dříve odeslanou zprávu odeslat dalšímu adresátovi či skupině adresátů, klikneme na tlačítko předat dál .  Následně se objeví okno pro novou zprávu, které obsahuje stejný text zprávy. Nastavíme adresáta a odešleme.

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme požadovaný tisk.