Komens - Odeslané zprávy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Odeslané zprávy

V hlavní nabídce vybereme Komens a Odeslané zprávy.

Zprávy se mohou zobrazit v plném tvaru a ve zkráceném. Počet zobrazených zpráv na jedné stránce je možno nastavit v parametrech webu v záložce Další. Uživatel si může změnit ve filtrech.

 

Zpráva v plném tvaru

Zpráva ve zkráceném tvaru

Odeslané zprávy obsahují kromě textu zprávy také informace o odesílateli a termín odeslání zprávy. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky . Pokud byla zpráva upravena, vidíme datum a čas úpravy.

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu adresáta (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Vpravo v záhlaví zprávy se nachází tři tlačítka. Obálkou je možno zobrazit detaily zprávy. Křížkem je možno deaktivovat zobrazení zprávy (pokud nemáte nastavené zobrazení potlačených zpráv), případně pomocí tlačítka je možno opět aktivovat zobrazení zprávy. Pomocí tlačítka můžeme zprávu upravit.

Zobrazení seznamu odeslaných zpráv můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období přijetí zpráv či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze zprávy odeslané v určitém období, použijeme položku období.

období

období

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na šipku vedle data od a do.

Zprávy můžeme filtrovat pomocí četných voleb v nabídce filtr.

Pomocí ikony lze zabránit skrývání seznamu po odsunutí kurzoru myši. Opětovné skrývání obnovíme kliknutím na .

Kromě nastavení filtru na určité skupiny uživatelů můžeme také zvolit zobrazení jen nepřečtených nebo nepotvrzených zpráv. Za jakých okolností je zpráva považována za nepřečtenou nastavujeme v parametrech na záložce Další (nastavujeme zda při zobrazení přehledu zpráv nebo až po zobrazení detailu zprávy). Pokud jsme u zprávy zvolili potvrzení o přečtení, lze nastavit filtr na zprávy, které jsme dosud nebyly potvrzeny. Také zde volíme, zda se zprávy mají zobrazovat ve zkráceném tvaru.

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtry. Pokud chceme, aby se uživatelům stránek nastavení filtru neukládalo a po novém přihlášení byl filtr nastaven na základní nastavení, je možno v konfiguraci webu v záložce Další nastavit neobnovování filtrů.

Položka zobrazení umožňuje upravit zobrazení potlačených zpráv či systémových zpráv.

V položce zobrazit také můžeme nastavit, zda chceme odeslané zprávy řadit dle data, adresáta (popřípadě i třídy) nebo podle počtu příloh připojených ke zprávě.

zobrazit

Pokud zaškrtneme možnost umožnit hledání podle výrazu, pak budeme moci zadat libovolný výraz a po stisknutí tlačítka Hledat se zobrazí pouze zprávy, které tento výraz obsahují.

 

       Odeslání kopie zprávy

 

       Detail zprávy, smazání zprávy

 

       Úprava odeslané zprávy

 

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme, zda chceme tisknout vše podle aktuálně nastaveného zobrazení zpráv, zda mají být zprávy od každého uživatele na jedné stránce nebo zda mají být zprávy seřazeny podle uživatele s volným místem pro případný podpis.