Komens - Poslat zprávu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Poslat zprávu

V hlavní nabídce vybereme Komens a Poslat zprávu.

 

V okně, které se objeví, nastavíme typ zprávy. Seznam nabízených typů zpráv se liší dle odesílatele a nastavení parametrů komunikačního systému. Máme na výběr z možností:

obecná zpráva - základní typ zprávy

nástěnka třídy či školy - zpráva umístěná na nástěnku třídy či školy. Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtahu ze školního řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích a soutěžích a jejich výsledky atd.

aktualita na první stránku - zpráva, která se po odeslání objeví na úvodní stránce webové aplikace.

omluvení absence - zpráva adresována třídnímu učiteli (do textu zprávy je možno uvést důvody absence žáka)

hodnocení žáka - vyučující mohou zaslat rodiči žáka zprávu týkající se jeho prospěchu či chování. U zprávy je automaticky požadováno potvrzení přečtení.

Následně nastavíme, komu je zpráva určena. Nabídka adresátů se liší dle nastavení parametrů komunikačního systému.

V některých případech je nutno výběr doplnit – vybrat konkrétního žáka, učitele, třídu, skupinu, apod.

Pokud vybereme volný výběr - např. učitelé - volný výběr, pak po stisknutí tlačítka Výběr můžeme vybrat více učitelů (pomocí kláves Ctrl a Shift), pomocí šipek přesunout do části Vybráno a potvrdit tlačítkem Nastav výběr. Případně můžeme použít některý s předdefinovaných rychlých výběrů (např. učitele, kteří učí v konkrétní třídě) a potvrdit tlačítkem Nastav rychlý výběr. Rychlý výběr si můžeme i nadefinovat sami (v případě častého zasílání zpráv nějaké skupině). Do sloupce Vybráno přesuneme požadované adresáty a stiskneme tlačítko Přidat do rychlého výběru. Jsme vyzváni k zadání názvu filtru. Naše nastavení bude uloženo do rychlého výběru s přidanou hvězdičkou před zadaný název a připraveno pro další použití|.

Pokud je zpráva určena žákům nebo rodičům, je možné rovnou přeposlat kopii třídnímu učiteli. Ten ji pak bude mít zařazenu do přijaté pošty s přidaným textem Toto je kopie zprávy určené pro:...

Pokud je chceme zprávu poslat jako ředitel školy (člen skupiny ředitelství), v dolní části okna je třeba zaškrtnout odeslat jako ředitel. V tomto případě se může lišit nabídka adresátů, protože člen skupiny ředitelství může mít v parametrech komunikačního systému nastaveno právo odesílat zprávy všem učitelům, rodičům a žákům.

Položka doručení se liší podle typu zprávy.

Text zprávy můžeme formátovat pomocí ikon – tučné písmo, kurzíva, podtržené, barva písma, vložení textu z Wordu, vložení obrázku, vložení odkazu na internetovou stránku. Pomocí dalších ikon je možno vracet změny zpět či naopak vpřed.

Zprávu lze vytvořit také kopírováním textu např. z internetu či textového editoru pomocí klávesových zkratek (CTRL+C, CTRL+V) či pomocí pravého tlačítka myši. Při kopírování formátovaného textu je vhodné vložit text bez vlastností pomocí pravého tlačítka, kdy vyberete Vložit jako prostý text – toto je vhodné dělat vždy, když vkládáme text z MS Wordu, případně vkládat text pomocí tlačítka .

Pokud je v parametrech na záložce Práva povoleno připojení souboru, pak pomocí tlačítka můžeme ke zprávě soubor připojit.

O připojených souborech jsme informováni ve spodní části okna, kde je také můžeme odstranit

Pokud je v parametrech na záložce Práva nastaveno odesílání upozornění mailem a uživateli je umožněno zvolit, zda chce mail odeslat, pak v pravé dolní části okna lze zaškrtnutím zvolit odeslání upozorňovacího mailu.

Stiskem tlačítka Odeslat zprávu zprávu odešleme vybraným příjemcům. Automaticky jsme přesměrováni do Odeslané pošty nebo Nástěnky. Pokud si přejeme přesměrovat do Přijatých zprav, musíme toto nastavit v nabídce Nástroje, Nastavení.

 

       Obecná zpráva

 

       Nástěnka třídy, nástěnka školy

 

       Aktualita na první stránku

 

       Omluvení absence

 

       Hodnocení žáka