Komens - Poslat zprávu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Komens - Poslat zprávu

V hlavní nabídce vybereme Komens a Poslat zprávu.

 

Pokud chceme zprávu poslat jako ředitel školy (člen skupiny ředitelství), v pravé horní části okna je třeba zaškrtnout odeslat jako ředitel. V tomto případě se může lišit nabídka adresátů, protože člen skupiny ředitelství může mít v parametrech komunikačního systému nastaveno právo odesílat zprávy všem učitelům, rodičům a žákům.

 

Nejprve nastavíme typ zprávy. Seznam nabízených typů zpráv se liší dle odesílatele a nastavení parametrů komunikačního systému. Máme na výběr z možností:

obecná zpráva - základní typ zprávy

nástěnka třídy, učitelů či školy - zpráva umístěná na nástěnku třídy, učitelů či školy. Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtah ze školního řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích a soutěžích a jejich výsledky atd.

aktualita na první stránku - zpráva, která se po odeslání objeví na úvodní stránce webové aplikace.

omluvení absence - zpráva adresována třídnímu učiteli (do textu zprávy je možno uvést důvody absence žáka)

hodnocení žáka - vyučující mohou zaslat rodiči žáka zprávu týkající se jeho prospěchu či chování. U zprávy je automaticky požadováno potvrzení přečtení.

 

Následně nastavíme, komu je zpráva určena. Nabídka adresátů se liší dle nastavení parametrů komunikačního systému.

V některých případech je nutno výběr doplnit – vybrat konkrétního žáka, učitele, třídu, skupinu, apod.

Pokud vybereme volný výběr - např. učitelé - volný výběr, pak po stisknutí tlačítka Výběr můžeme vybrat více učitelů (pomocí kláves Ctrl a Shift), pomocí šipek přesunout do části Příjemci a potvrdit tlačítkem Vybrat. Případně můžeme použít některý s předdefinovaných rychlých výběrů (např. učitele, kteří učí v konkrétní třídě). Rychlý výběr si můžeme nadefinovat sami (v případě častého zasílání zpráv nějaké skupině). Do sloupce Vybráno přesuneme požadované adresáty a stiskneme tlačítko Uložit aktuální výběr . Jsme vyzváni k zadání názvu filtru. Naše nastavení bude uloženo do rychlého výběru s přidanou hvězdičkou před zadaný název a připraveno pro další použití. Pokud již uložený výběr nebudeme potřebovat, smaže ho pomocí Smazat skupinu .

Pokud je zpráva určena žákům nebo rodičům, je možné rovnou přeposlat kopii třídnímu učiteli. Ten ji pak bude mít zařazenu do přijaté pošty s přidaným textem Toto je kopie zprávy určené pro:... Podobně pokud je zpráva určena žákům, je možné poslat kopii rodiči.

U zprávy můžeme požadovat potvrzení přečtení.

Text zprávy můžeme formátovat pomocí ikon – tučné písmo, kurzíva, podtržené, vložení textu z Wordu, vložení odkazu na internetovou stránku. Pomocí dalších ikon je možno vracet změny zpět či naopak vpřed.

 

Pokud je v parametrech na záložce Práva povoleno připojení souboru, pak pomocí tlačítka Přílohy můžeme ke zprávě soubor připojit.

O připojených souborech jsme informováni v pravé části okna, kde je také můžeme odstranit

Pokud je v parametrech na záložce Práva nastaveno odesílání upozornění mailem a uživateli je umožněno zvolit, zda chce mail odeslat, pak v pravé dolní části okna lze zaškrtnutím zvolit odeslání upozorňovacího mailu.

 

Stiskem tlačítka Odeslat zprávu odešleme vybraným příjemcům. Automaticky jsme přesměrováni do Odeslané pošty nebo Nástěnky. Pokud si přejeme přesměrovat do Přijatých zprav, musíme toto nastavit v nabídce Nástroje, Nastavení.

 

       Obecná zpráva

 

       Nástěnka třídy, nástěnka učitelů nástěnka školy

 

       Aktualita na první stránku

 

       Omluvení absence

 

       Hodnocení žáka