Komens - Omluvenky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Komens - Omluvenky

V hlavní nabídce vybereme Komens a Omluvenky.

Omluvenku zasílají rodiče a žáci, pokud toto mají povoleno v parametrech. Zpravidla třídnímu  učiteli se zařadí do Přijatých zpráv a také do Omluvenek. Pokud chceme, aby Omluvenky viděli kromě třídních učitelů i jiní pedagogové, je možno v parametrech na záložce Práva tuto možnost nastavit.

V levé části máme zobrazený seznam zpráv, po výběru zprávy se v pravé části zobrazí celý obsah zprávy.

Omluvenky obsahují kromě textu omluvenky také informace o omlouvaném žákovi, termín přijetí zprávy a časové rozpětí požadované omluvy žáka z vyučování.

 

V levé horní liště je k dispozici menu pro výběr způsobu řazení

a přepínač pro zobrazení pouze nepřečtených/nepotvrzených zpráv . Nepřečtené zprávy mají v seznamu šedé pozadí. Omluvenky jsou vždy zasílány s nutností potvrdit přečtení.

Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky .

 

V pravé horní části můžeme nastavit období, ze kterého chceme zprávy zobrazit

Pokud vybereme možnost Starší, je nutné zadat počáteční a konečné datum období.

 

Můžeme si zobrazit omluvenky všech žáků nebo jen některých, omezit zobrazení jen na časový úsek, případně na text ve zprávě.

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtr.

 

V pravé části vidíme detail vybrané zprávy. V detailu zprávy vidíme odesílatele, datum a čas odeslání, typ zprávy, text zprávy a časové rozpětí požadované omluvy žáka z vyučování.

Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, pak si ji můžeme stáhnout po najetí kurzoru na symbol sponky v pravé části .

U Hodnocení je požadováno potvrzení přečtení zprávy. Potvrzení provedeme kliknutím na Potvrdit přečtení.

Na zprávu můžeme odpovědět nebo ji předat dál .  Následně se objeví okno pro novou zprávu.

Pokud chceme, aby zpráva obsahovala text původní zprávy, je možno toto nastavit v parametrech webové aplikace v záložce Další.

Pomocí je možno deaktivovat zobrazení zprávy (pokud nemáte nastavené zobrazení potlačených zpráv), případně je možno opět aktivovat zobrazení zprávy.

 

Oprávněný učitel (zpravidla třídní učitel) může rovnou absenci zadat. Po kliku na tlačítko Omluvit se nám otevře okno, kde zadáme požadovanou absenci

Tlačítkem Zpět se vrátíme do nabídky Komens, Omluvenky.

Pokud chceme Omluvenky vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme požadovaný tisk.