Komens - Omluvenky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Omluvenky

V hlavní nabídce vybereme Komens a Omluvenky.

Omluvenku zasílají rodiče a žáci, pokud toto mají povoleno v parametrech. Třídnímu  učiteli se zařadí do Přijatých zpráv a také do Omluvenek. Pokud chceme, aby Omluvenky viděli kromě třídních učitelů i jiní pedagogové, je možno v parametrech na záložce Práva tuto možnost nastavit.

Omluvenky obsahují kromě textu omluvenky také informace o omlouvaném žákovi a termín přijetí zprávy.

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Zobrazení zpráv informujících o absenci se dá upravit dle voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze omluvenky přijaté v určitém období, použijeme položku období.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na šipku vedle data od a do.

V položce zobrazit také můžeme nastavit, zda chceme omluvenky řadit dle data, adresáta (popřípadě i třídy) nebo podle počtu příloh připojených ke zprávě.

zobrazit

Pokud zaškrtneme možnost umožnit hledání podle výrazu, pak budeme moci zadat libovolný výraz a po stisknutí tlačítka Hledat se zobrazí pouze zprávy, které tento výraz obsahují.

Pokud chceme vidět pouze omluvenky konkrétního žáka, třídy, jen nepotvrzené, stačí změnit nastavení filtru.

Pomocí ikony lze zabránit skrývání seznamu po odsunutí kurzoru myši. Opětovné skrývání obnovíme kliknutím na .

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtry. Pokud chceme, aby se uživatelům stránek nastavení filtru neukládalo a po novém přihlášení byl filtr nastaven na základní nastavení, je možno v parametrech webu v záložce Další nastavit neobnovování filtrů.

 

       Detail omluvenky, připojené soubory

 

       Odpověď na zprávu

 

Pokud chceme omluvenky vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme, zda chceme tisknout vše podle aktuálně nastaveného zobrazení zpráv, zda mají být zprávy od každého uživatele na jedné stránce nebo zda mají být zprávy seřazeny podle uživatele s volným místem pro případný podpis (např. pro případ, kdy škola vyžaduje u zaslaných omluvenek dodatečný podpis rodičů).