Komens - komunikační elektronický systém školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Komens - komunikační elektronický systém školy

Komunikační systém Komens je součástí Webové aplikace a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli, rodiči nebo žáky. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv, snadnou kontrolu přečtení zpráv, umožňuje nastavení toku zpráv (kdo, komu a co může poslat), pohodlné sdílení některých typů zpráv, atd. E-mailová komunikace je zatížena nevyžádanou poštou, viry, apod. což se zpráv v komunikačním systému netýká.

Odesílatelem zpráv mohou být učitelé, rodiče a žáci, případně ředitelství školy (volně definovaná skupina zaměstnanců školy).

Adresátem zprávy může být jednotlivec (konkrétní žák, jeho rodič či učitel), nebo skupina uživatelů. Pokud jsou adresátem žáci či rodiče, je možno napsat zprávu všem, skupině dle třídy, úvazku či volně definované skupině.

 

 

Nastavení parametrů

 

Poslat zprávu

 

  Zprávy a jejich obsah nelze považovat za soukromé

 

Přijaté zprávy

 

Odeslané zprávy

 

Nástěnka

 

Omluvenky

 

Hodnocení žáků

 

Hodnocení žáků - Typ

 

Můžete si také prohlédnout video nápovědu.