Hodnocení žáků - Typ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Hodnocení žáků - Typ

Při zadávání Hodnocení žáka můžeme rozhodnout, zda hodnocení je kladné, záporné, neutrální - zadáme Typ hodnocení - pochvala, poznámka, neutrální.

 

V Parametrech webové aplikace na záložce Parametry modulů, Komens - Komunikace, Typy zpráv musíme povolit používání kladného a záporného hodnocení, případně umožnit učitelům upravovat číselník pochval (pokud toto nepovolíme, číselník budou moci upravovat pouze uživatelé s právy ředitelství).

 

 

Ve Webové aplikaci nabídka Nástroje, Nastavení, záložka Komens, Typy hodnocení nastavíme číselník typů hodnocení

Pomocí tlačítka plus přidáme další typ

Zadáme Typ, Text (který se předvyplní do textu zprávy), Hodnotu (záporné, neutrální, kladné) a vybereme, zda je tento typ budou moci používat všichni nebo jen my.

 

Při zadávání zprávy Hodnocení žáka můžeme vybrat typ hodnocení z číselníku, případně jen nastavit, zda je hodnocení záporné (-), neutrální (0), kladné (+)

 

U zprávy pak snadno rozpoznáme, zda se jedná o kladné nebo záporné hodnocení