Komens - Hodnocení žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Hodnocení žáků

V hlavní nabídce vybereme Komens a Hodnocení žáků.

Hodnocení zasílají učitelé a ředitelství školy, pokud toto mají povoleno v parametrech. Obsahem zpráv mohou být sdělení, která se týkají chování žáka či jeho prospěchu, a rodiči (pokud je v parametrech povoleno, tak i žákovi) se zobrazí v Přijatých zprávách. V parametrech na záložce Práva je také možno nastavit, kdo může zprávy typu hodnocení žáka číst. Pokud má uživatel povoleno zobrazení hodnocení žáků, má v horním menu Komens možnost Hodnocení žáků.

Hodnocení obsahují kromě textu hodnocení také informace o hodnoceném žákovi, jméno hodnotitele a termín přijetí zprávy.

Záhlaví hodnocení je barevně odlišené dle typu odesílatele (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Zobrazení zpráv informujících o hodnocení se dá upravit dle voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze hodnocení přijaté v určitém období, použijeme položku období.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na šipku vedle data od a do.

V položce zobrazit také můžeme nastavit, zda chceme hodnocení řadit dle data, adresáta (popřípadě i třídy) nebo podle počtu příloh připojených ke zprávě.

zobrazit

Pokud zaškrtneme možnost umožnit hledání podle výrazu, pak budeme moci zadat libovolný výraz a po stisknutí tlačítka Hledat se zobrazí pouze zprávy, které tento výraz obsahují.

Pokud chceme vidět pouze hodnocení konkrétního žáka nebo třídy, stačí změnit nastavení filtru.

Pomocí ikony lze zabránit skrývání seznamu po odsunutí kurzoru myši. Opětovné skrývání obnovíme kliknutím na .

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtry. Pokud chceme, aby se uživatelům stránek nastavení filtru neukládalo a po novém přihlášení byl filtr nastaven na základní nastavení, je možno v konfiguraci webu v záložce Další nastavit neobnovování filtrů.

 

       Detail hodnocení, připojené soubory.

 

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme, zda chceme tisknout vše podle aktuálně nastaveného zobrazení zpráv, zda mají být zprávy od každého uživatele na jedné stránce nebo zda mají být zprávy seřazeny podle uživatele s volným místem pro případný podpis.