Komens - Přijaté zprávy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Přijaté zprávy

V hlavní nabídce vybereme Komens a Přijaté zprávy nebo v Rychlé navigaci zvolíme Komens

Zprávy se mohou zobrazit v plném tvaru a ve zkráceném. Počet zobrazených zpráv na jedné stránce je možno nastavit v parametrech webu v záložce Další. Uživatel si může změnit ve filtrech.

 

Zpráva v plném tvaru

Zpráva ve zkráceném tvaru

Přijaté zprávy obsahují kromě textu zprávy také informace o odesílateli a termín přijetí zprávy. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky . Pokud byla zpráva upravena, vidíme datum a čas úpravy.

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Vpravo v záhlaví zprávy se nachází dvě tlačítka. Obálkou je možno zobrazit detaily zprávy. Křížkem je možno deaktivovat zobrazení zprávy (pokud nemáte nastavené zobrazení potlačených zpráv), případně pomocí tlačítka je možno opět aktivovat zobrazení zprávy.

Zobrazení seznamu přijatých zpráv můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období přijetí zpráv či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze zprávy přijaté v určitém období, použijeme položku období.

období

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na šipku vedle data od a do.

Zprávy můžeme filtrovat pomocí četných voleb v nabídce filtr.

Pomocí ikony lze zabránit skrývání seznamu po odsunutí kurzoru myši. Opětovné skrývání obnovíme kliknutím na .

Kromě nastavení filtru na určité skupiny uživatelů můžeme také zvolit zobrazení jen nepřečtených nebo nepotvrzených zpráv. Za jakých okolností je zpráva považována za nepřečtenou nastavujeme v parametrech na záložce Další (nastavujeme zda při zobrazení přehledu zpráv nebo až po zobrazení detailu zprávy). Pokud odesílatel zvolil u zprávy potvrzení o přečtení, lze nastavit filtr na zprávy, které jsme dosud nepotvrdili. Také zde volíme, zda se zprávy mají zobrazovat ve zkráceném tvaru.

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtry. Pokud chceme, aby se uživatelům stránek nastavení filtru neukládalo a po novém přihlášení byl filtr nastaven na základní nastavení, je možno v konfiguraci webu v záložce Další nastavit neobnovování filtrů.

Položka zobrazit umožňuje upravit zobrazení potlačených zpráv či systémových zpráv.

V položce zobrazit také můžeme nastavit, zda chceme přijaté zprávy řadit dle data, adresáta (popřípadě i třídy) nebo počtu příloh připojených ke zprávě.

Pokud zaškrtneme možnost umožnit hledání podle výrazu, pak budeme moci zadat libovolný výraz a po stisknutí tlačítka Hledat se zobrazí pouze zprávy, které tento výraz obsahují.

 

       Detail zprávy, připojené soubory

 

       Odpověď na zprávu

 

       Potvrzení přečtení

 

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme, zda chceme tisknout vše podle aktuálně nastaveného zobrazení zpráv, zda mají být zprávy od každého uživatele na jedné stránce nebo zda mají být zprávy seřazeny podle uživatele s volným místem pro případný podpis.