Komens - Přijaté zprávy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Komens - Přijaté zprávy

V hlavní nabídce vybereme Komens a Přijaté zprávy.

 

 

V levé části máme zobrazený seznam zpráv, po výběru zprávy se v pravé části zobrazí celý obsah zprávy.

Každá zpráva v seznamu může mít některý z pěti příznaků, podle kterých lze zprávy filtrovat de/aktivací příslušného tlačítka v šedé liště hned nad seznamem zpráv.

Hodnocení     Omluvenky     Obecné     Systémové     Potlačené

 

Na této liště je ještě k dispozici menu pro výběr způsobu řazení

a přepínač pro zobrazení pouze nepřečtených/nepotvrzených zpráv . Nepřečtené zprávy mají v seznamu šedé pozadí.

 

Pro rychlejší identifikaci i bez filtrování jsou zprávy v přehledu opatřeny symboly.

Omluvenka     Hodnocení     Nepotvrzená     Potlačená

 

Typ odesilatele/příjemce je označen barevně podle následujícího schématu.

Rodiče     Žáci     Učitele     Ředitelství     Systém

 

Přijaté zprávy obsahují kromě textu zprávy také informace o odesílateli a termín přijetí zprávy. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky .

 

V pravé horní části můžeme nastavit období, ze kterého chceme zprávy zobrazit

Pokud vybereme možnost Starší, je nutné zadat počáteční a konečné datum období.

 

Můžeme si zobrazit zprávy odeslané všemi uživateli nebo jen některou skupinou, omezit zobrazení jen na časový úsek, případně na text ve zprávě.

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtr.

 

V pravé části vidíme detail vybrané zprávy. V detailu zprávy vidíme odesílatele, datum a čas odeslání, typ zprávy, text zprávy.

Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, pak si ji můžeme stáhnout po najetí kurzoru na symbol sponky v pravé části .

U Obecné zprávy lze nastavit, zda adresát musí potvrdit přečtení zprávy. U Omluvení absence a Hodnocení je požadováno potvrzení přečtení zprávy automaticky. Potvrzení provedeme kliknutím na Potvrdit přečtení.

Na zprávu můžeme odpovědět nebo ji předat dál .  Následně se objeví okno pro novou zprávu.

Pokud chceme, aby zpráva obsahovala text původní zprávy, je možno toto nastavit v parametrech webové aplikace v záložce Další.

Pomocí je možno deaktivovat zobrazení zprávy (pokud nemáte nastavené zobrazení potlačených zpráv), případně je možno opět aktivovat zobrazení zprávy.

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme požadovaný tisk.