Komens - Nástěnka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens >

Komens - Nástěnka

V hlavní nabídce vybereme Komens a Nástěnka.

Na nástěnku třídy, učitelů či školy mohou vkládat zprávy oprávnění uživatelé, dle nastavení parametrů Komunikačního systému.

Zprávy zaslané na nástěnku školy se zobrazí všem uživatelům, zprávy na nástěnku třídy se zobrazí žákům třídy, jejich rodičům a třídnímu učiteli. Nástěnka učitelů je přístupná pouze učitelům. Na záložce Vše vidíme zprávy ze všech nám dostupných nástěnek a také námi zaslané zprávy.

Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtahu ze školního řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích a soutěžích a jejich výsledky  atd.

Zprávy na nástěnce obsahují hlavičku zprávy a text. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o tom informováni symbolem sponky .

Nepřečtená zpráva na nástěnku je podbarvena šedivě a označena symbolem zavřené obálky .

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele

Rodiče     Žáci     Učitele     Ředitelství     Systém

 

Detail zprávy na nástěnce zobrazíme klikem na zprávu.

V detailu zprávy vidíme odesílatele, datum odeslání, typ zprávy, text zprávy.

Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, pak si ji můžeme stáhnout po najetí kurzoru na symbol sponky v pravé části .

Autor zprávy může zprávu mazat , přeposílat a upravovat.

Pomocí tlačítka Předat dál lze použít obsah zprávy a poslat ji jako novou zprávu. Pomocí tlačítka Smazat lze zprávu vymazat.

Pomocí tlačítka může autor zprávu upravovat. Může upravit platnost zprávy, hlavičku, text a připojené soubory.

 

V pravém horní části vidíme, zda si adresáti zprávu již přečetl. Po kliknutí na text si můžeme zobrazit přehled, kdo již zprávu přečetl.