Komens - Nástěnka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Komens >

Komens - Nástěnka

V hlavní nabídce vybereme Komens a Nástěnka.

Na nástěnku třídy či školy mohou vkládat zprávy oprávnění uživatelé, dle nastavení parametrů Komunikačního systému.

Zprávy zaslané na nástěnku školy se zobrazí všem uživatelům, zprávy na nástěnku třídy se zobrazí žákům třídy, jejich rodičům a třídnímu učiteli.

Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtahu ze školního řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích a soutěžích a jejich výsledky  atd.

Zprávy na nástěnce obsahují hlavičku zprávy a text. Pokud byla zpráva upravena, vidíme datum a čas úpravy.

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele (viz nabídka, která se zobrazí po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele).

Zobrazení zpráv na nástěnce se dá upravit dle voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze zprávy přijaté v určitém období, použijeme položku období.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na šipku vedle data od a do.

V položce zobrazit také můžeme nastavit, zda chceme zprávy na nástěnku řadit dle data, adresáta (popřípadě i třídy) nebo podle počtu příloh připojených ke zprávě.

zobrazit

Pokud zaškrtneme možnost umožnit hledání podle výrazu, pak budeme moci zadat libovolný výraz a po stisknutí tlačítka Hledat se zobrazí pouze zprávy, které tento výraz obsahují.

Pokud chceme vidět pouze nástěnku školy, třídy, nepřečtenou, či včetně vlastních příspěvků, stačí změnit nastavení filtru.

Pomocí ikony lze zabránit skrývání seznamu po odsunutí kurzoru myši. Opětovné skrývání obnovíme kliknutím na .

Pro deaktivování filtru slouží tlačítko Zrušit filtry. Pokud chceme, aby se uživatelům stránek nastavení filtru neukládalo a po novém přihlášení byl filtr nastaven na základní nastavení, je možno v konfiguraci webu v záložce Další nastavit neobnovování filtrů.

 

       Detail zprávy na nástěnce, připojené soubory.

 

       Úprava zprávy na nástěnku

 

Pokud chceme přijaté zprávy vytisknout či exportovat do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky přesuneme kurzor myši na tlačítko ve tvaru tiskárny . Vybereme, zda chceme tisknout vše podle aktuálně nastaveného zobrazení zpráv, zda mají být zprávy od každého uživatele na jedné stránce nebo zda mají být zprávy seřazeny podle uživatele s volným místem pro případný podpis.