Nástroje - Přehledy přihlášení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Nástroje >

Nástroje - Přehledy přihlášení

Na úvodní straně je pro kontrolu zobrazena informace o našem posledním přihlášení.

Pokud si chceme zobrazit podrobnější informace o přihlášení do Webové aplikace, pak v hlavní nabídce vybereme Nástroje a Přehledy přihlášení.

Každý uživatel si může prohlédnout své přihlášení. Uživatel s právem ředitelství může navíc prohlížet přihlášení i ostatních uživatelů, poslední návštěvy a počty návštěv uživatelů a také neúspěšné pokusy o přihlášení.

Zobrazení seznamu přihlášení můžeme upravovat, tzn. filtrovat, měnit období či jejich uspořádání. Všechny tyto volby nastavujeme na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Pokud chceme zobrazit pouze přihlášení v určitém období, vybereme toto období ze seznamu.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné v položce další definovat počáteční a konečné datum období. Datum můžeme také nastavit po kliknutí na symbol kalendáře vedle data.

V položce další také můžeme nastavit, zda chceme přihlášení řadit dle času (sestupně nebo vzestupně) nebo podle IP adresy počítače. Řazení lze také změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak.

       Moje přihlášení

 

       Přehled přihlášení

 

       Poslední návštěvy

 

       Počty návštěv

 

       Neúspěšné pokusy