Plán akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Plán akcí

Ve Webové aplikace můžeme zobrazovat akce, zadané v modulu Plán akcí. V modulu Plán akcí plánujeme a evidujeme akce školy v průběhu roku. Zadáváme název akce (častější akce lze vybrat z číselníku), datum a čas akce vybereme v kalendáři, účastnící se třídy a učitele vybereme z nabídky. Podle nastavení typu akce (modul Plán akcí, menu Konfigurace, Číselník typu akce) se naplánovaná akce zobrazí povoleným uživatelům ihned po zadání nebo v určitém časovém předstihu.

Pokud chceme ve Webové aplikaci zpřístupnit Plán akcí, musíme toto nastavit v Parametrech webové aplikace.

Pokud si chceme naplánované akce prohlédnout, v hlavní nabídce vybereme Plán akcí.

 

 

U každé akce je zobrazen datum (případně čas), název a popis akce. Aktuální den je zvýrazněn.

Podrobnější informace o akci můžeme získat po výběru akce.

Způsob zobrazení seznamu akcí je přednastaveno v parametrech, pomocí voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele ho můžeme změnit.

V pravé horní části si můžeme vybrat období, za která chceme akce zobrazit - Týden, Měsíc, Pololetí. Pokud vybereme možnost zadané období , je nutné zadat počáteční a konečné datum období.

V levé horní části si můžeme vybrat zobrazení jen svých akcí , celý kalendář (i dny, kdy není zadaná akce) , včetně historie (i uplynulé dny) . Můžeme se přesunout na předchozí období nebo na následující období .

Pomocí tlačítka přesuneme akci do svého Google kalendáře.