Webová aplikace - Plán akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Webová aplikace - Plán akcí

Ve Webové aplikace můžeme zobrazovat akce, zadané v modulu Plán akcí. V modulu Plán akcí plánujeme a evidujeme akce školy v průběhu roku. Zadáváme název akce (častější akce lze vybrat z číselníku), datum a čas akce vybereme v kalendáři, účastnící se třídy a učitele vybereme z nabídky. Podle nastavení typu akce (modul Plán akcí, menu Konfigurace, Číselník typu akce) se naplánovaná akce zobrazí povoleným uživatelům ihned po zadání nebo v určitém časovém předstihu.

Pokud chceme ve Webové aplikaci zpřístupnit Plán akcí, musíme toto nastavit v Parametrech webové aplikace.

Pokud si chceme naplánované akce prohlédnout, v hlavní nabídce vybereme Plán akcí nebo v Rychlé navigaci zvolíme Plán akcí.

U každé akce je zobrazen datum (případně čas), název a popis akce. Aktuální den je zvýrazněn.

Podrobnější informace o akci můžeme získat najetím myši na tlačítko .

Způsob zobrazení seznamu akcí je přednastaveno v parametrech, pomocí voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele ho můžeme změnit.

Můžeme si vybrat období, za která chceme akce zobrazit.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné v položce zobrazit definovat počáteční a konečné datum období.

Datum nastavíme po kliknutí na symbol kalendáře vedle data od a do.

Položka zobrazit umožňuje upravit zobrazení.

Můžeme si zobrazit i dny bez akcí (jen pracovní dny nebo i soboty a neděle), můžeme si nechat zobrazit svátky. Pokud nás zajímají jen akce určené pro nás, vybereme jen mé akce.