Plán akcí - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí >

Plán akcí - Nastavení parametrů

Plán akcí pro Webovou aplikaci zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace. Vybereme oddíl této aplikace a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

Pokud si přejeme, aby se na úvodní straně Webové aplikace zobrazovali nejbližší naplánované akce, pak na záložce Parametry jednotlivých částí, Úvodní stránka musíme toto zobrazování vybrat a nastavit jejich počet.

Na záložce Parametry jednotlivých částí, Plán akcí určujeme výchozí vzhled zobrazených akcí.

Nastavujeme, zda je povoleno zobrazení svátků a zda se mají zobrazovat jména těch, kteří mají příslušný den svátek. Dále výchozí období pro zobrazení akcí, zda se mají zobrazovat i dny bez akcí, zda se mají zobrazovat všechny akce nebo jen akce přihlášeného uživatele, zda se mají zobrazovat i případné akce o víkendu a denní a týdenní poznámky k Plánu akcí.