Plán akcí nový

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Plán akcí nový

Videoprůvodce novým plánem akcí.

 

Pomocí tohoto modulu můžeme plánovat a evidovat akce v průběhu školního roku.

 

V Nastavení modulu nastavujeme, zda učitel bude moci zapisovat své akce (pak bude moci jen tyto své akce i rušit) nebo se jedná o uživatele s právem zápisu bez omezení, pak bude moci měnit i akce zapsané jiným učitelem.

 

Akce můžeme zapisovat s libovolným předstihem. Zadávají se pohodlným způsobem, názvy častějších akcí lze vybrat ze šablony akcí, datum a čas nastavíme v kalendáři, účastnící se třídy a učitele vybereme z nabídky.

 

Plánované akce můžeme zveřejnit i pro rodiče a žáky.

 

Pro zveřejnění akcí na stránkách školy můžeme využít volný modul Plánu akcí.

 

Plán akcí je propojen s modulem Suplování a používá důvody absence zde definované. Účast na akcích znamená nepřítomnost ve vyučování podle pravidelného rozvrhu. Při spuštění programu Suplování se automaticky načtou všechny údaje z Plánu akcí, které se týkají aktuálního období. Pracujeme-li například v Suplování s obdobím dvou týdnů, načtou se vždy začátkem týdne údaje o akcích, zapsaných v plánu na další týden. Do Suplování se také doplňují údaje o dodatečně zapsaných akcích, ale i změny v akcích, které už byly do Suplování přeneseny (připsání učitele, změna termínu, zrušení akce apod.).

Do Suplování se tak z Plánu akcí mohou přenést veškeré informace o absenci tříd, obsazených učebnách a podstatná část absencí učitelů (typu služební cesta nebo pedagogický dozor). Stačí pouze doplnit chybějící učitele (absence typu nemoc, osobní důvody...), které do Plánu akcí nezadáváme.

Při importu dat pro modul Suplování můžeme v případě kolizí následně zrušit již provedené suplování, případně akceptovat požadavky na absenci tříd či učitelů jen částečně.

 

 

Kalendář

 

    Nová akce, editace akce

 

Rozpracované akce

 

Šablony akcí

 

Typy akcí

 

Nastavení modulu

 

Převod