Nastavení modulu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí nový >

Nastavení modulu

Pokud chceme používat Plán akcí ve Webové aplikaci, musíme nejdříve v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly vybrat oddíl této aplikace.

 

Uživatel s právy ředitelství pak může v nabídce Plán akcí, Nastavení modulu určit chování a přístupnost modulu pro ostatní uživatele.

 

Nastavení parametrů

Na záložce Nastavení parametrů zvolíme, zda se informace z Plánu akcí budou zobrazovat i žákům a rodičům, případně jen vybraným třídám.

 

Práva k editaci vlastních akcí

Na záložce Práva k editaci vlastních akcí můžeme vybrat učitele, kteří budou moct v modulu Plán akcí vytvářet a editovat vlastní akce. V levém panelu vybereme učitele a přesuneme do pravého panelu. Učitelé s právy ředitelství mají tato práva automaticky.

 

Práva k editaci všech akcí

Na záložce Práva k editaci všech akcí můžeme vybrat učitele, kteří budou moct v modulu Plán akcí vytvářet a editovat všechny akce, poznámky a také upravovat číselníky typů a šablon akcí. V levém panelu vybereme učitele a přesuneme do pravého panelu. Učitelé s právy ředitelství mají tato práva automaticky.

 

Práva k editaci poznámek

Na záložce Práva k editaci poznámek můžeme vybrat učitele, kteří budou moct v modulu Plán akcí vytvářet a editovat všechny poznámky. Tyto učitele přidejte do seznamu napravo. Učitelé s právy ředitelství mají tato práva automaticky.

 

Volný modul

Volné moduly nejsou vázány na přihlášení uživatele a lze tedy na ně vytvořit odkaz libovolných webových stránek.

V rámci Volného modulu lze zobrazit akce z Plánu akcí, které mají nastaveno, že se mají zobrazovat všem učitelům a zároveň všem žákům nebo všem rodičům.

Pokud zobrazení volného modulu povolíme, bude přístupný na adrese core/Events/PublicModule (např. https://skolabradavice.bakalari.cz/core/Events/PublicModule)