Typy akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí nový >

Typy akcí

Každé akci lze přiřadit typ, který pak například můžeme použít při filtrování akcí. Při zadávání nové akce a při definování šablony akcí se po výběru typu akce předvyplní nastavené hodnoty.

Pro zadání typů akcí v hlavní nabídce zvolíme Plán akcí, Typy akcí.

 

Již zadaný typ akce můžeme pomocí upravit.

Nový typ akce přidáme tlačítkem v pravém horním rohu.

Na záložce Základní nastavení zadáme název a zkratku pro typ akce. Můžeme zvolit barvu typu akce. Touto barvou se pak akce tohoto typu budou zobrazovat v přehledu akcí. Určíme, zda se akce tohoto typu má zobrazovat ihned po zveřejnění nebo určitý počet dní před konáním akce.

 

Na záložce Zobrazování uživatelům nastavíme, komu se tento typ akce bude zobrazovat.

 

Pomocí tlačítka u vybraného typu akce můžeme tento typ smazat.

Pokud je již typ akce použit u některé z akcí, smazání není možné a tento typ je přesunut do archivovaných.

 

Archivovaný typ akce lze kdykoliv obnovit. Pomocí v pravém horním rohu si zobrazíme archivované typy a použijeme tlačítko .

 

Pořadí akcí a tím i pořadí, ve kterém se nám budou nabízet při zadávání nové akce a při definování šablony akcí, můžeme změnit pomocí tlačítka Změnit pořadí typů akcí.

Řádek s typem akce uchopíme myší a přesuneme na požadované místo.