Šablony akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí nový >

Šablony akcí

Akce, které se často a každoročně opakují, si můžeme uložit do Šablony akcí a při zadávání nové akce tuto šablonu použít. Po výběru šablony se u nové akce předvyplní nastavené hodnoty.

Pro definici šablony akcí v hlavní nabídce zvolíme Plán akcí, Šablony akcí.

 

 

Pomocí tlačítka u vybrané šablony můžeme tuto šablonu smazat, pomocí upravit.

Novou šablonu přidáme tlačítkem v pravém horním rohu.

 

Na záložce Základní nastavení zadáme název, vybereme typ akce.

Šabloně můžeme přiřadit měsíce, ve kterých se akce bude konat. Při zadávání nové akce ze šablony pak budeme mít tyto šablony dle měsíců seřazeny.

Zvolíme, zda se akce bude zobrazovat ihned po zveřejnění, nebo pouze určitý počet dní před konáním akce.

Dále můžeme zadat popis akce.

 

Na záložce Opakování nastavíme, zda se akce vytvořená z této šablony bude opakovat denně, týdně, měsíčně, nebude opakovat. Dle výběru pak nastavujeme další parametry opakování.

U denního zadáváme kolikátý den, resp. pracovní den se akce opakuje. U týdenního uvedeme kolikátý týden (zda se akce koná každý týden nebo např. jen každý druhý týden) a dále zaškrtneme dny v týdnu. U měsíčního specifikujeme, který den v měsíci připadá na konání akce a zda se akce koná každý měsíc (nebo např. jen každý druhý měsíc).

 

Na záložce Zobrazování uživatelům nastavíme, komu se akce bude zobrazovat. Předvyplněny jsou hodnoty dle vybraného Typu akce na záložce Základní nastavení.

 

Na záložce Výchozí absence zvolíme důvody absence tříd, učitelů a místností, které se jsou načteny z modulu Suplování.

 

Pořadí šablon a tím i pořadí, ve kterém se nám budou nabízet při zadávání nové akce, můžeme změnit pomocí tlačítka Změnit pořadí šablon akcí.

Řádek se šablonou uchopíme myší a přesuneme na požadované místo.