Rozpracované akce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí nový >

Rozpracované akce

Akce, které jsme si uložili k dopracování vidíme v nabídce Plán akcí, Rozpracované akce.

 

Vybranou akci můžeme upravit , nebo smazat .