Kalendář

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Plán akcí nový >

Kalendář

Přehled zadaných akcí vidíme v nabídce Plán akcí, Kalendář.

V pravé části můžeme zvolit zobrazení akcí za Měsíc, Týden (zobrazení v kalendáři) nebo Agendu (seznam akcí za posledních třicet dní).

Šipkami v levé části se můžeme přesunout na jiné období - předchozí nebo následující měsíc, týden.

Můžeme si zobrazit Všechny akce nebo jen Moje akce - tedy akce určené pro přihlášeného uživatele. Výchozí zobrazení nastavíme v nabídce Nástroje, Nastavení, záložka Plán akcí.

Pokud si chceme zobrazit jen některé akce - dle účastníků nebo typu, použijeme tlačítko v levé horní části.

Zadané akce jsou barevně odlišeny dle zadaného typu akce.

 

Informace o akci

Podrobnosti o akci si můžeme zobrazit klikem na akci.

 

Všechny podrobnosti vybrané akce si zobrazíme pomocí . Můžeme si zobrazit Základní informace, Termíny, Účastníky a Místnosti, které jsou akci přiřazeny. Může také odeslat informaci o akci e-mailem učitelům, kteří se akce účastní.

 

Podle nastavených práv můžeme zadanou akci smazat a upravit .

Po kliku na se mám zobrazí další možnosti - duplikovat akci a odeslat e-mail učitelům .

 

Zadání nové akce

Novou akci zadáme pomocí tlačítka plus v pravém horním rohu. Zadáme všechny potřebné informace - viz Nová akce, editace akce.

 

Nová akce ze šablony

Novou akci můžeme také vytvořit z nadefinované šablony akcí pomocí tlačítka v pravém horním rohu.

Akci ze šablony vytvoříme pomocí tlačítka plus v pravé části u zvolené šablony. Vytvoří se nová akce s předvyplněnými hodnotami ze šablony, kterou můžeme dále upravit.

Klikem na šipku v levé části řádku šablony si zobrazíme podrobnosti.

 

Poznámky

Kromě akcí můžeme do plánu pomocí tlačítka v pravém horním rohu připisovat poznámky.

Zadáme název poznámky, zvolíme časové rozpětí pro platnost poznámky, vybereme barvu, kterou se bude poznámka zobrazovat. Vzhled popisu můžeme upravovat pomocí tlačítek v horní části pole pro popis.

Již zadanou poznámku můžeme smazat , upravit , prohlédnout si detail poznámky .

 

Tisk

Zadané akce za vybrané období si vytiskneme pomocí tlačítka v pravé hodní části.