Úvod - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Úvod >

Úvod - Nastavení parametrů

V Parametrech webové aplikace na záložce Parametry jednotlivých částí, Úvodní stránka nastavujeme seznam položek, které se mají zobrazovat po přihlášení na úvodní stránce.

Zobrazit jméno třídního učitele - po zvolení této možnosti se na úvodní stránce bude zobrazovat jméno třídního učitele právě přihlášeného žáka (rodiče). Další volbou níže lze nastavit, zda se má zobrazovat i jméno zástupce třídního pro případ, že je třídní učitel nedostupný nebo dočasně mimo školu.

Zobrazovat plán akcí - kromě přímého odkazu na plán akcí lze i na úvodní straně zobrazit nejbližší akce, které se týkají přihlášeného uživatele. Nastavit lze počet nejbližších akcí, které se má na úvodní straně zobrazit. Obvykle se použije číslo 2 - 4.

Zobrazit Aktuality ze systému Komens - tímto způsobem lze docílit zobrazení informací hned na úvodní stránce i v případě, že zpráva není určená všem. Pokud je zpráva trvalého charakteru pro všechny uživatele, lze využít tzv. obecný text na úvodní stránku. U těchto aktuálních zpráv lze určit všechny parametry jako u každé jiné zprávy poslané z Komensu - adresáti, platnost atd. Nastavujeme počet zobrazovaných aktualit a zda se má zobrazovat i datum vložení aktuality.

Zobrazit jako aktualitu informaci o pořádkové službě - zobrazuje se žákům (rodičům), pokud daný žák byl pro aktuální týden označen v Třídní knize jako pořádková služba. Nastavit lze zobrazení pouze pro aktuální týden nebo i pro následující týden, tedy žákovi se objeví zpráva, že za týden má službu.

Zobrazit jako aktualitu plánovanou klasifikaci  - žákům a rodičům se zadaný počet dnů předem zobrazují informace o naplánované klasifikaci.

Informační okénko na úvodní straně - Upozornění

informace o probíhajících anketách, které nejsou vyplněny - pokud na škole využíváte ankety, lze zaškrtnutím této volby určit, že pokud má daný uživatel nevyplněné ankety. Systém ho na tuto skutečnost upozorní výstražným červeným textem. Jinak by si totiž uživatel nemusel vůbec všimnout, že nějaké ankety má vyplnit.

informace o průběžných známkách - pokud zvolíte tuto možnost, budou se žákovi (rodiči) zobrazovat ihned na první stránce, zda žák v posledních dnech obdržel nějakou novou známku či nikoliv. Počet dnů, kdy je známka považována z novou lze nastavit na záložce Klasifikace. Jde o užitečnou informaci v případě, že žák dostává průběžných známek opravdu hodně a přírůstek jedné známky by bylo těžké zaregistrovat.

zobrazovat počet nových (nepřečtených) zpráv ze systému Komens - opět se přímo na úvodní stránce dá zobrazit informace, zda musí uživatel vstoupit do Komensu a přečíst si nové zprávy. Jinak by tato informace mohla zapadnout a zpravy, které jsou třeba aktuální pouze několik dní by uživatel vůbec nepřečetl. Kdy je zpráva považována za přečtenou nastavujeme na záložce Komunikační systém Komens, Další. Za nepřečtenou zprávu je považována i nepotvrzená zpráva (pokud zpráva vyžadovala potvrzení přečtení).

informace o domácích úkolech - na úvodní stránce lze zobrazit upozornění na na nejbližší domácí úkoly. Na záložce Úkoly pak lze nastavit počet dní předem, kdy se má zobrazovat upozornění na úkol. Také zde nastavíme, počet úkolů zobrazených v plném znění jako aktualita.

počet nových (nepřečtených) příspěvků na nástěnkách systému Komens - přímo na úvodní stránce dá zobrazit informace, zda musí uživatel vstoupit do Komensu a přečíst si informace na nástěnce.

informace o nově udělených výchovných opatřeních - rodičům a žákům se zobrazí počet nově udělených výchovných opatřeních zadaných v modulu Evidence. Výchovné opatření je nové, pokud je Datum udělení větší než půlnoc předchozího přihlášení.

Příklady:      

pokud se přihlašujeme do Webové aplikace každý den, pak bude nové celý den v den udělení.

pokud se přihlásíme v pondělí, výchovné opatření bylo uděleno v úterý a opět se přihlásíme ve středu (od pondělí jsme se nepřihlásili), bude výchovné opatření nové. Pokud se ale v tentýž den (ve středu) opět přihlásíme, pak už výchovné opatření nové nebude.

 

informace o plánované klasifikaci - žákům a rodičům se zadaný počet dnů předem zobrazuje počet naplánovaných klasifikací.

pokud je údaj nulový, řádek vůbec v okénku nezobrazovat - pro lepší orientaci v nových informacích můžeme potlačit zobrazování řádků, kde nedošlo k žádné změně.

 

Zobrazit rozvrh na úvodní stránce - nastavuje zobrazení aktuálního rozvrhu v levém sloupci na úvodní stránce

Zobrazit suplování na úvodní stránce - nastavuje zobrazení aktuálního suplování v levém sloupci na úvodní stránce

Zobrazit kalendář na úvodní stránce - nastavuje zobrazení kalendáře s vyznačenými plánovanými akcemi v levém sloupci na úvodní stránce

Zobrazit na úvodní straně rychlou navigaci - nastavuje zobrazení rychlé navigace a tím umožní rychlejší výběr nejužívanějších funkcí a snadnější práci například při použití tabletu.