Úvodní stránka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Můj přehled >

Úvodní stránka

V Parametrech webové aplikace na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Úvodní stránka nastavujeme seznam položek, které se mají zobrazovat po přihlášení na úvodní stránce Můj přehled.

Panely na úvodní stránce

Rozvrh - nastavuje zobrazení aktuálního rozvrhu na úvodní stránce

Suplování - nastavuje zobrazení aktuálního suplování na úvodní stránce

Plán akcí - kromě přímého odkazu na plán akcí lze i na úvodní straně zobrazit nejbližší akce, které se týkají přihlášeného uživatele. Nastavit lze počet nejbližších akcí, které se má na úvodní straně zobrazit. Obvykle se použije číslo 2 - 4.

Aktuality ze systému Komens - tímto způsobem lze docílit zobrazení informací hned na úvodní stránce i v případě, že zpráva není určená všem. Pokud je zpráva trvalého charakteru pro všechny uživatele, lze využít tzv. obecný text na úvodní stránku. U těchto aktuálních zpráv lze určit všechny parametry jako u každé jiné zprávy poslané z Komensu - adresáti, platnost atd.

Informace o pořádkové službě - zobrazuje se žákům (rodičům), pokud daný žák byl pro aktuální týden označen v Třídní knize jako pořádková služba. Nastavit lze zobrazení pouze pro aktuální týden nebo i pro následující týden, tedy žákovi se objeví zpráva, že za týden má službu.

Zobrazit jako aktualitu plánovanou klasifikaci - žákům a rodičům se zadaný počet dnů předem zobrazuje počet naplánovaných klasifikací.

Informační okénko na úvodní straně - Upozornění

Ankety - vyplněné - pokud na škole využíváte ankety, lze zaškrtnutím této volby určit, že pokud má daný uživatel nevyplněné ankety. Systém ho na tuto skutečnost upozorní výstražným červeným textem. Jinak by si totiž uživatel nemusel vůbec všimnout, že nějaké ankety má vyplnit.

Průběžné známky - pokud zvolíte tuto možnost, budou se žákovi (rodiči) zobrazovat ihned na první stránce, zda žák v posledních dnech obdržel nějakou novou známku či nikoliv. Počet dnů, kdy je známka považována z novou lze nastavit na záložce Klasifikace. Jde o užitečnou informaci v případě, že žák dostává průběžných známek opravdu hodně a přírůstek jedné známky by bylo těžké zaregistrovat.

Plánovaná klasifikace - žákům a rodičům se zadaný počet dnů předem zobrazuje počet naplánovaných klasifikací.

Domácí úkoly - na úvodní stránce lze zobrazit upozornění na na nejbližší domácí úkoly.

Komens - nové zprávy - opět se přímo na úvodní stránce dá zobrazit informace, zda musí uživatel vstoupit do Komensu a přečíst si nové zprávy. Jinak by tato informace mohla zapadnout a zpravy, které jsou třeba aktuální pouze několik dní by uživatel vůbec nepřečetl. Za nepřečtenou zprávu je považována i nepotvrzená zpráva (pokud zpráva vyžadovala potvrzení přečtení).

Komens - nástěnka - přímo na úvodní stránce dá zobrazit informace, zda musí uživatel vstoupit do Komensu a přečíst si informace na nástěnce.  

informace o nově udělených výchovných opatřeních - rodičům a žákům se zobrazí počet nově udělených výchovných opatřeních zadaných v modulu Evidence. Výchovné opatření je nové, pokud je Datum udělení větší než půlnoc předchozího přihlášení.

Příklady:      

pokud se přihlašujeme do Webové aplikace každý den, pak bude nové celý den v den udělení.

pokud se přihlásíme v pondělí, výchovné opatření bylo uděleno v úterý a opět se přihlásíme ve středu (od pondělí jsme se nepřihlásili), bude výchovné opatření nové. Pokud se ale v tentýž den (ve středu) opět přihlásíme, pak už výchovné opatření nové nebude.

 

Úvod - rodiče, učitelé, žáci - text, který se přidá na úvodní stránku po přihlášení uživatele do Webové aplikace. Text se zobrazí úplně všem přihlášeným a bude vždy stejný. Úvodní text je rozlišen podle typu uživatele na text pro rodiče, žáky a učitele . Pokud chcete, aby se stejná zpráva zobrazila úplně všem, je nutné ji nakopírovat do všech třech editačních okének. Pro více diferencované texty využijte modul Komens - Aktualita na první stránku.