Absence - Průběžná absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přehled absence >

Absence - Průběžná absence

V hlavní nabídce vybereme Absence a Průběžná absence.

Na záložce Zameškanost v předmětech vidíme počet odučených hodin konkrétního předmětu za vybraném pololetí (období), počet hodin s absencí a procento absence. Pokud absence v předmětu překročí procento zameškanosti nastavené v parametrech, je tento předmět zvýrazněn. V pravé části vybereme, zda se do zameškanosti v předmětech mají započítávat i Uvolnění na školní akce (např. reprezentace školy), Pozdní příchody a Brzké odchody.

Můžeme zvolit období, za které chceme absenci zobrazit. Pokud vybereme možnost Zadané období, je nutné nastavit datum od a do.

 

Na záložce Přehled absence vidíme absence v jednotlivých měsících. Po kliknutí na symbol + u jména měsíce si zobrazíme absenci v jednotlivých dnech tohoto měsíce. Zobrazení sbalíme klikem na znaménko -.

Vysvětlivky k symbolům absence si můžeme zobrazit najetím kurzoru myši na příslušný symbol.

Můžeme zvolit období, za které chceme absenci zobrazit.

 

Zapsanou absenci v jednotlivých hodinách můžeme také vidět v zobrazení rozvrhu  žáka (rodiče) - nabídka Výuka, Rozvrh.

Kliknutím na příslušnou hodinu si můžeme zobrazit typ absence

 

případně si typy absence zobrazíme pomocí ikony .