Absence - Průběžná absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Absence >

Absence - Průběžná absence

V hlavní nabídce vybereme Absence a Průběžná absence.

Vysvětlivky k symbolům absence si můžeme zobrazit po kliknutí na tlačítko , která je na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele

Zobrazení absence se liší podle nastavení voleb na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele.

Vybíráme zda se má absence zobrazit v seznamu nebo v tabulce

a období, za které chceme absenci zobrazit.

Pokud vybereme možnost zadané období, je nutné v položce zobrazit definovat datum a zda se má zobrazit týden nebo měsíc, který toto datum obsahuje.

Datum nastavíme po kliknutí na symbol kalendáře vedle data.

Zobrazení absence v tabulce

Pokud si zvolíme absenci za týden, vidíme zameškané hodiny v tabulce rozvrhu.

Můžeme si také v položce zobrazit definovat, zda se mají zobrazit zkratky u zameškaných předmětů, případně zkratky všech předmětů.

Pokud si zvolíme absenci za měsíc, vidíme druh a počet zameškaných hodin v jednotlivých dnech měsíce a součet všech zameškaných hodin za jednotlivé dny.

Pokud si zvolíme absenci za pololetí, vidíme druh a počet zameškaných hodin v jednotlivých měsících, součet absence za jednotlivé měsíce, součet za jednotlivé druhy absence za pololetí a celkový počet zameškaných hodin.

Zobrazení seznamu absence

Pokud si zvolíme absenci za týden, vidíme u každého dne počet jednotlivých druhů zameškaných hodin a jejich součet za týden.

Pokud si zvolíme absenci za měsíc, vidíme u každého dne počet jednotlivých druhů zameškaných hodin a jejich součet za měsíc.

Pokud si zvolíme absenci za pololetí, vidíme u každého měsíce počet jednotlivých druhů zameškaných hodin a jejich součet za pololetí.