Absence - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přehled absence >

Absence - Nastavení parametrů

Absenci ve Webové aplikaci zpřístupníme v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní moduly. Vybereme oddíl této aplikace a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

 

Na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Docházka určujeme, zda se má zobrazovat zameškanost v předmětech a zda se mají započítávat pozdní příchody a brzké odchody. Můžeme nastavit, od jakého procenta zameškaných hodin v předmětu se má tento předmět zvýraznit. Dále můžeme nastavit, zda jako výchozí období pro zobrazení zameškaných má být nastaveno od začátku pololetí do aktuálního dne (jinak bude počítána předpokládaná zameškanost za celé pololetí).