Parametry LiveID

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přihlašovací stránka >

Parametry LiveID

Systém Bakaláři obsahuje možnost využívání účtů Microsoft i pro přihlašování do Webové aplikace. Uživatel při tomto napojení nemusí stále zadávat svoje přihlašovací jméno a heslo, ale využije právě svého účtu Microsoft. Ke správné funkčnosti je nutné Webovou aplikaci správně nakonfigurovat.

 

Nastavení na Microsoft Live

Předpokládáme, že máte již zaregistrován nějaký svůj mail na Microsoft Live.

 

V prohlížeči zadáme adresu https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade. Přihlásíme se a pokračujeme na Registraci aplikací. Zvolíme tlačítko Nová registrace.

Zadáme Název aplikace a Identifikátor URI pro přesměrování, kde zapíšeme adresu naší Webové aplikace.

Po zadání zvolíme Zaregistrovat.

Takto získáme ID aplikace.

V levé nabídce zvolíme Ověřování a povolíme tok implicitního udělení oprávnění.

 

       Starší prostředí

 

Nastavení v Parametrech webové aplikace

Spustíme Parametry webové aplikace a na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Obecné povolíme použití Live ID a klikneme na Parametry LiveID.

Do nově otevřeného okna zkopírujeme všechny informace naší nové aplikace

 

Přihlášení pomocí účtu Microsoft

Vlastní napojení jednotlivých uživatelů na účet Microsoft si uživatelé již dělají sami v dialogu přihlášení, kde musí jednou vyplnit Přihlašovací jméno a Heslo do aplikace a zadají svůj účet na Microsoft. Tím dojde k propojení do Bakalářů.

 

V přihlašovacím dialogu vybereme Přihlásit účtem Microsoft

 

Přihlásíme se na účet Microsoft a pro napojení musíme jednou vyplnit Přihlašovací jméno a Heslo do Webové aplikace.

 

Při dalším přihlášení se po kliknutí na Přihlásit účtem Microsoft a přihlášení na účet Microsoft buď otevře úvodní stránka aplikace (v případě napojení jen jednoho účtu systému Bakaláři), nebo si budeme moci vybrat účet, pod kterým se chceme přihlásit.

 

Pokud chceme odpojit účet od přihlášení přes účet Microsoft (a dále se přihlašovat k tomuto účtu jen pomocí přihlašovacího jména a hesla), přihlásíme se pomocí účtu Microsoft k tomuto účtu, v hlavní nabídce vybereme Nástroje, Propojení účtů a použijeme tlačítko Zapomenout.