Webová aplikace - Obecné

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Webová aplikace - Obecné

V Parametrech webové aplikace na záložce Parametry jednotlivých částí, Obecné nastavujeme možnost změny hesla a obecné texty Webové aplikace na přihlašovací stránce a na úvodní stránce.

Umožnit rodičům a žákům měnit své heslo, Umožnit učitelům měnit své heslo -  přihlašovací jméno, heslo i bezpečnostní kód se generuje v modulu Evidence. Webová aplikace umožňují uživatelům změnit své heslo pomocí tzv. bezpečnostních kódů. Pokud chcete uživatelům tuto možnost dovolit, zaškrtněte toto tlačítko. Pokud jim toto neumožníte, při změně hesla Vás uživatel musí kontaktovat a heslo je nutné změnit přímo z Evidence.

Umožnit uživatelům zůstat trvale přihlášen - při přihlášení do systému bude mít uživatel možnost zaškrtnout si volbu Zůstat přihlášen(a), kdy poté není nutné se v daném prohlížeči opakovaně přihlašovat a vyplňovat login a heslo. Lze také povolit tuto možnost pouze na mobilních zařízeních.

Úvod - rodiče, učitelé, žáci - text, který se přidá na úvodní stránku po přihlášení uživatele do Webové aplikace. Text se zobrazí úplně všem přihlášeným a bude vždy stejný. Úvodní text je rozlišen podle typu uživatele na text pro rodiče, žáky a učitele . Pokud chcete, aby se stejná zpráva zobrazila úplně všem, je nutné ji nakopírovat do všech třech editačních okének. Pro více diferencované texty využijte modul Komens - Aktualita na první stránku. Pro úpravu vzhledu je možno použít HTML tagy.

Login nad, Login pod - jde o texty, které se přidají k přihlašovací stránce pod a nad tabulku s přihlašovacími údaji. Opět platí, že toto se zobrazí úplně všem. Lze zde například napsat uživatelům, jak mají postupovat v případě zapomenutí hesla, nebo jim lze napsat kontaktní údaje při dalších problémech s využitím webových aplikací. Pro úpravu vzhledu je možno použít HTML tagy.

Hlavička - na této kartě lze měnit vlastnosti horního pruhu stránky. V současné verzi pouze text Názvu školy - pokud má škola příliš dlouhý oficiální název, např. včetně adresy apod., lze na tomto místě zadat přehlednější kratší název. Pokud je políčko prázdné, použije se skutečný oficiální název školy zadaný v licenci.

Umožnit použití Microsoft Live ID pro přihlášení - Webová aplikace umožňuje napojení na používání účtů Live ID pro všechny uživatele - učitele, rodiče i žáky. Systém umožňuje i spojování jednotlivých účtů právě přes Live ID (např. rodič s více dětmi na jedné škole)

Parametry LiveID - tlačítko pro vstup do nastavování parametrů napojení na Live ID.

Umožnit uživatelům propojení několika svých účtů - Webová aplikace umožňuje spojení jednotlivých účtů (např. rodič s více dětmi na jedné škole může snadno přepínat mezi účty svých dětí bez nutnosti zadávat stále loginy a hesla)