Přihlašovací stránka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Přihlašovací stránka

V Parametrech webové aplikace na záložce Parametry modulů, Části aplikace, Přihlašovací stránka nastavujeme možnost změny hesla a obecné texty Webové aplikace na přihlašovací stránce.

 

Název školy - pokud má škola příliš dlouhý oficiální název, např. včetně adresy apod., lze na tomto místě zadat přehlednější kratší název. Pokud je políčko prázdné, použije se skutečný oficiální název školy zadaný v licenci

Umožnit rodičům a žákům měnit své heslo, Umožnit učitelům měnit své heslo -  přihlašovací jméno, heslo i bezpečnostní kód se generuje v modulu Evidence. Webová aplikace umožňují uživatelům změnit své heslo pomocí tzv. bezpečnostních kódů. Pokud chcete uživatelům tuto možnost dovolit, zaškrtněte toto tlačítko. Pokud jim toto neumožníte, při změně hesla Vás uživatel musí kontaktovat a heslo je nutné změnit přímo z Evidence.

Pokud nepoužíváme funkci Zapomenuté heslo a chceme jen umožnit uživatelům možnost změny hesla, můžeme Skrýt odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce.

Umožnit uživatelům zůstat trvale přihlášen - při přihlášení do systému bude mít uživatel možnost zaškrtnout si volbu Zapamatovat, kdy poté není nutné se v daném prohlížeči opakovaně přihlašovat a vyplňovat login a heslo.

Umožnit použití Microsoft Live ID pro přihlášení - Webová aplikace umožňuje napojení na používání účtů Live ID pro všechny uživatele - učitele, rodiče i žáky. Systém umožňuje i spojování jednotlivých účtů právě přes Live ID (např. rodič s více dětmi na jedné škole)

Parametry LiveID - tlačítko pro vstup do nastavování parametrů napojení na Live ID.

Umožnit uživatelům propojení několika svých účtů - Webová aplikace umožňuje spojení jednotlivých účtů (např. rodič s více dětmi na jedné škole může snadno přepínat mezi účty svých dětí bez nutnosti zadávat stále loginy a hesla)

Zpráva - I. část, Zpráva - II. část - jde o texty, které se přidají k přihlašovací stránce po kliku na ikonu . Opět platí, že toto se zobrazí úplně všem. Lze zde například napsat uživatelům, jak mají postupovat v případě zapomenutí hesla, nebo jim lze napsat kontaktní údaje při dalších problémech s využitím webových aplikací. Pro úpravu vzhledu je možno použít HTML tagy.

Nápověda u loginu - další informace, které se na přihlašovací stránce zobrazí po kliknutí na .