Zapomenuté heslo

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přihlášení >

Zapomenuté heslo

Funkce zapomenuté heslo umožňuje uživateli pomocí jednoduchého návodu v automaticky generované zprávě na svůj mail zjistit své přihlašovací jméno a zadat si heslo.

Využít toho lze nejen v případě zapomenutí hesla bez obtěžování školy žádostí o nové přidělení, ale i pro první přihlášení uživatelů bez nutnosti předávat jim přihlašovací údaje. To bylo problematické zejména u rodičů.

Předpoklady pro využití funkce zapomenuté heslo:

musí být vyplněn mail u uživatelů v modulu Evidence, jimž je v Parametrech webové aplikace změna hesla povolena - učitelé, rodiče, žáci.

musí být v modulu Evidence (nabídka Správce, Správa uživatelů WEB aplikace) vygenerovány přihlašovací jména (mohou být i bez hesla) do Webové aplikace.

nesmí být vyžadováno použití bezpečnostních kódů.

musí být nastaven SMTP server pro odesílání mailů.

nesmí být zaškrtnuto Skrýt odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce.

ve vyjimečných  případech je nutno nastavit URL adresu Webové aplikace.

Pro nastavení nového hesla vybereme v přihlašovacím okně možnost zapomenuté heslo.

Zadáme mailovou adresu, kterou jsme uvedli jako kontaktní adresu (musí být zadána v modulu Evidence).

Pokud není v modulu Evidence mailová adresa nalezena nebo není vygenerováno přihlašovací jméno, jsme o tom informováni

Pokud je mailová adresa uvedena u více žáků (rodičů), vybereme, kterého se změna hesla týká, a použijeme tlačítko Poslat mail. Můžeme se vrátit Zpět do zadání mailové adresy nebo celou akci Stornovat.

Na vybranou mailovou adresu je odeslán mail s instrukcemi o změně hesla.

 

Po zadání webové adresy z mailové zprávy do prohlížeče jsme vyzváni k zadání nového hesla.

Po potvrzení tlačítkem Změnit heslo se již může přihlásit pomocí nového hesla.