Definice přístupu rodičů, dohledu žáků a žáků k WEBu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Správa uživatelů >

Definice přístupu rodičů, dohledu žáků a žáků k WEBu

V hlavní nabídce zvolíme Správce, Správa uživatelů WEB aplikace, Definice přístupu rodičů (dohledu žáků, žáků) k WEBu.

Pro zákonné zástupce můžeme vygenerovat i více plnohodnotných účtů - viz Rozdělit účty.

Pokud již byly nějaké přihlašovací údaje vytvořeny, pak zde vidíme jejich seznam, můžeme je změnit. Můžeme si zvolit řazení zobrazených údajů (dle příjmení žáka, třídy a příjmení, loginu).

Pro automatické generování přihlašovacích údajů nejdříve nastavíme formát nového loginu

Máme na výběr: rodné číslo+kód alfa (num) = prvních šest číslic z rodného čísla + čtyři náhodná písmena (čísla), příjmení+kód = pět znaků z příjmení + pět náhodných číslic, evidenční číslo žáka, načíst výraz z PUBLIC.INI - plně uživatelské nastavení pro generování přihlašovacího jména v sekci [BakaWEB].

Příklad:

[BakaWEB]

loginUcit=OdstranDiakrit(left(prijmeni,7)+left(jmeno,1))+subs(m.akt_rok,3,2)+'U'

loginZaci=OdstranDiakrit(left(prijmeni,7)+left(jmeno,1))+subs(m.akt_rok,3,2)+'Z'

loginRodic=OdstranDiakrit(left(prijmeni,7)+left(jmeno,1))+subs(m.akt_rok,3,2)+'R'

loginDohled=OdstranDiakrit(left(prijmeni,7)+left(jmeno,1))+subs(m.akt_rok,3,2)+'D'

Přihlašovací jméno bude ve tvaru: prvních sedm písmen bez diakritiky z příjmení + první písmeno ze jména + první rok ze školního roku (např. u školního roku 14/15 zde bude číslo 14) + písmenu U u přihlašovacího jména učitele (Z u žáka, R u rodiče, D u dohledu)

Přihlašovací jméno pro rodiče žákyně Zedníková Soňa vygenerované ve školním roce 2014/2015 - ZednikoS14R  

Dále můžeme nastavit prefix (předponu) přihlašovacího jména, který bude pro všechny uživatele stejný.

Pokud budeme využívat funkce zapomenuté heslo, stačí nám vygenerovat pouze přihlašovací jméno (login) - zvolíme tedy možnost generovat bez hesla.

Samotné generování přihlašovacích údajů provedeme tlačítkem . Zvolíme Individuální výběr nebo Výběr v obrazovce "rozsvěcováním". Přístupní pro výběr budou pouze žáci u nichž zatím nejsou přihlašovací údaje vytvořeny. Po výběru a potvrzení tlačítkem OK budou údaje vygenerovány dle zadaných požadavků. Od verze 13/14 jsou hesla ukládána kryptografickou hašovací funkcí, což znemožňuje jejich dodatečné zjištění dekódováním. Hesla jsou tedy viditelná pouze při generování, kdy je můžeme případně i vytisknout pomocí tlačítka .

Označený záznam můžeme smazat pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka Další utility můžeme odstranit všechny záznamy, u všech záznamů znovu vygenerovat login a heslo, případně u záznamů s prázdným heslem vygenerovat heslo.

Poznámka: pro uživatele Dohled navíc můžeme vyplnit e-mail pro komunikaci.

 

       do verze 15/16

 

Pro případné testování Webové aplikace nebo řešení problémů, je možnost použít univerzální přihlašovací jméno a heslo, kterým se lze přihlásit pod kterýmkoliv uživatelem a vidět přesně to, co vidí daný uživatel. Takovému účtu se říká SUPERUSER a definujeme ho pomocí tlačítka Další utility, definovat uživatele SUPERUSER (s platností max. do ...) - nastavíme dobu platnosti tohoto účtu, maximálně tři dny.

Poslední možností je zde import uživatelů z DBF, XML, XLS, CSV - pokud máme vytvořen soubor s přihlašovacími údaji, který lze jednoznačně přiřadit k tabulce žáků (dle rodného čísla nebo interního kódu), lze tyto údaje naimportovat.

Generování na Kartě žáka

U jednotlivých žáků můžeme generovat přihlašovací údaje přímo na Kartě žáka, záložka Os. údaje pomocí tlačítka hesla Web.

Pokud již byly přihlašovací údaje vygenerovány, pak tlačítkem generovat vygenerujeme pouze heslo, jinak i login. Opět je heslo po uložení hašováno, ještě před uložením můžeme přihlašovací údaje vytisknout tlačítkem nebo uložit do schránky tlačítkem a libovolně použít.