Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení

V modulu Evidence jsou zpracovávána data žáků a zaměstnanců.

Charakteristika programu

Úvodní kurz - první kroky

Obecné pokyny pro vedení evidence

Zápis klasifikačních údajů

Stručná charakteristika sestav

Přehled sestav - kde najít sestavu

Pedagogická dokumentace - katalogové listy

Elektronický sběr dat ze školních matrik

Generování výstupu pro VZP

Generování výstupu pro ČSSZ

Přizpůsobení programu

Kalendář prací

Aplikace evidence plateb (školného)

Otázky a odpovědi

 

Práce na více samostatných počítačích

Práce v počítačové síti

Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru

Jak zprovoznit WEB aplikace