Pedagogická dokumentace
doporučený způsob výpisů z matrik v programu Bakaláři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Pedagogická dokumentace
doporučený způsob výpisů z matrik v programu Bakaláři

       Citace ze Seznamu dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2005/2006 (dle § 28 odst. 1 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - č.j. 27 101/2005-2/1).

Doporučený způsob výpisů z matrik v programu Bakaláři

1. Na začátku studia vytiskneme pro každého žáka sestavu Karta žáka - zahajovací list třídního výkazu (nabídka Sestavy, Sestavy - reports, s osobními daty)

Karta žáka - zahajovací list třídního výkazu

2. Na konci každého pololetí pro každou třídu vytiskneme:

a)sestavu s tabulkou prospěchu jednotlivých žáků, například Arch se známkami - 2. příloha tř.v. (nabídka Sestavy, Přehledy prospěchu, Archy s předměty - známkami žáků)

b)sestavu Pololetní statistiky tříd - 1. příloha tř.v. (nabídka Sestavy, Přehledy prospěchu, Statistika jednotlivých tříd) . Do této sestavy připojí učitelé ke svému jménu podpis, který potvrzuje shodu klasifikace se skutečností.

c)sestavu s výchovnými opatřeními, opravnými zkouškami, záznamy z matrik a pohybem žáků (nabídka Sestavy, Přehledy prospěchu, Výchovná opatření - Opravné zkoušky, výchovná opatření, opravné zkoušky, Třídy-záznamy z matrik).

d)sestavu se slovním hodnocením (nabídka Sestavy, Přehledy prospěchu, Slovní hodnocení).

e)sestavu s vyučujícími - Předměty s vyučujícími - příloha tř.v.  (Společné prostředí, sestavy, obecné s úvazky).

Sestavy a) b) c)  vytiskneme a vložíme případně ještě jedenkrát, po opravných zkouškách.

 

Arch se známkami - 2. příloha tř.v.

Pro rychlé generování všech uvedených sestav lze s výhodou použít nabídku Sestavy - Generování brožury - pololetní výpisy tříd.

Pakliže chceme na konci každého pololetí tisknout listy pro jednotlivé  žáky, doporučujeme sestavu Přehled klasifikace s vyučujícím za aktuální rok (nabídka Sestavy, Přehledy prospěchu, Podrobný přehled prospěchu žáků s vyučujícím (v dialogu před tiskem nastavíme tisk známek a statistiky).

3. Na konci studia (nebo při přechodu žáka na jinou školu) pro odcházející žáky vytiskneme kompletní výpisy z matrik - nabídka Sestavy - Generování brožury - katalogové listy žáků (alternativně pro jednotlivé žáky - Karta žáka, tlačítko , Brožura - kompletní výpis z matriky).

Doporučený způsob výpisů z matrik předpokládá

pololetní klasifikaci zapisují učitelé za svůj předmět přímo do počítače

veškeré údaje a jejich změny se neprodleně zapisují do modulu Evidence

pedagogičtí pracovníci jsou zvyklí informace o žácích vyhledávat v programu Evidence (případně v PDF dokumentu - brožuře generované  z programu).

Pakliže toto splněno není, navrhne si škola vlastní způsob skloubení elektronického a "ručního" vedení matriky. Například častější tisky údajů z matrik, ruční vyplňování třídních výkazů SEVTu, ... .

Příklad (k listu třídního výkazu přehled o žácích - bydlí v místě, dojíždí)
Údaj, zda žák dojíždí či ne, získáme v kartě žáka (bydliště). Seznam dojíždějících žáků můžeme kdykoli vytisknout (sestavy reports, s osobními daty nebo nastavíme filtr a použijeme sloupcové seznamy). Získáváme tím aktuální stav. Kdybychom sestavu tiskli a založili jednou za rok do desek třídy a učitelé získávali informace odtud, bude se jednat o neaktuální stav.

Škola si může připravit vlastní vzory sestav (jiné než ty, které jsou standardně dodány k programu Bakaláři), jelikož  veškeré sestavy v evidenčních modulech jsou modifikovatelné. Škola rovněž může požádat o vyhotovení sestav na zakázku.

Elektronický výpis z matrik v programu Bakaláři

Na konci každého pololetí generujeme elektronický dokument - brožuru (PDF, HTM, DOC), který obsahuje všechny sestavy uvedené výše Sestavy - Generování brožury - kompletní brožura za pololetí.

 

Poznámky:

k bodu 3:  Na ZŠ je rozumné vytisknout kompletní výpis z matrik i při přechodu z 1. na 2. stupeň.

k brožurám: V dialogu generování brožury využíváme tlačítka uložit parametry brožury, načíst parametry brožury (standardní nebo z adresáře).

Další důležité odkazy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolska-matrika-1 - stránky MŠMT, nejaktuálnější informace ke školním matrikám a předávání dat

školní matrika

vyhotovení sestav na zakázku