Sestavy (reports)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů >

Sestavy (reports)

viz také

Pro přípravu sestav byla napsána videoučebnice, kterou naleznete zde.
 

Aktuální soubor

Okno procházet obsahuje informační náhled aktuální tabulky. Využijeme jej pro nastavení na záznam, chceme-li sestavu realizovat právě a pouze pro tento jeden záznam.

Dialog Sestavy

Obsahuje několik částí:

Seznam sestav. Abecedně jsou zobrazeny všechny sestavy, které byly dosud vytvořeny. Pro práci s konkrétní sestavou můžeme použít DoubleClick.
Pravým tlačítkem myši vyvoláme nabídku, v níž lze mimo jiné zobrazit informace o sestavě.

Export a import sestav. Slouží k doplnění sestav z instalace (ty jsou uloženy v adresáři FOR_INST\WIN32\), přenosu předloh vytvořených sestav, v modulu Bakalář doplnění sestav z jedné aplikace do jiné (např. dvě aplikace Přijímací zkoušky).

Zobrazení parametrů sestavy - filtr a indexu svázaného se sestavou.

Určení vět pro výstup:
aktuální - dle filtru: výstup je prováděn pro věty vyhovující filtru (nabídka Prostředí) resp. vlastnímu filtru sestavy.
vybrat  věty: věty pro výstup vybíráme jednotlivě ze všech vět aktuálního souboru.
aktuální věta: ve výstupu je pouze aktuální věta z okna aktuální soubor.

Směrování výstupu. Volíme, zda bude výstup směrován na  tiskárnu nebo do textového souboru, který lze pak zpracovat v textovém procesoru. Typ ASCII použijeme pro zpracování v DOSu, např. při výstupech dat pro VZP. Podstatný rozdíl je mezi RTF a DOC:
- DOC soubor přesně zachovává vzhled, ale nelze jej (v MS Wordu) dobře upravovat
- RTF soubor se může vzhledově lišit od předlohy. Záleží na tom, jak je sestava navržena.  Sestava s údaji ve sloupcích bude mít výstup dobrý, ale karta žáka s osobními údaji se bude vzhledově více lišit. V RTF jsou nadefinovány styly, lze jej proto velice dobře v textovém editoru upravovat. Z RTF lze snadno přes schránku přenést do Excelu.
- XLS soubor zachovává vzhled, nicméně pro úpravy může být příliš komplikovaný. Jako alternativu lze využít RTF s následným přenesením do Excelu přes schránku, případně sloupcové seznamy (blíže viz exporty a importy dat).

Pakliže je výstup směrován do souboru, je zpřístupněno tlačítko , pomocí něhož lze výsledný soubor odeslat elektronickou poštou. Obsahuje-li navíc aktuální tabulka položku E_MAIL, lze hromadně odeslat e-mail s přílohou, jež je buď identická pro všechny zprávy, nebo je pro každou zprávu generována jako výstup sestavy pro příslušný záznam.

Informace o aktualizacích sestav

Vyvoláme dialog, v němž jsou zobrazeny všechny sestavy (instalované i předlohy v instalaci). U každé sestavy je uvedeno datum poslední úpravy v instalaci a datum poslední úpravy uživatelem. Sestavy, které byly vytvořeny v aktualizaci programu Bakaláři po r. 2008, si “pamatují” název sestavy z instalace, z níž byly odvozeny.
Tlačítko provést import dle nastavení v prvním sloupci. je alternativou k tlačítku import z instalace.
Hodnota v prvním sloupci je u instalovaných přednastavena na doporučenou hodnotu.
U neinstalovaných sestav (které byly uživatelem smazány nebo byly zřejmě vytvořeny v instalaci nedávno), je nutno případnou instalaci v prvním sloupci nastavit.

Viz také:

sestavy (reports) - modifikace

sestavy (reports) - výstup do RTF souboru

exporty a importy dat