Editační okno Procházet

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Editační okno Procházet

Okno Procházet - Editovat pro přehledné prohlížení dat i úpravy dat. Vzhled okna můžeme přepínat mezi dvěma základními režimy - procházet a editovat - . Oba režimy lze však vhodně kombinovat. Vzhled okna (pořadí a délku sloupců, výšku hlavičky a řádků) lze upravit dle požadavků. Uzavřeme-li okno tlačítkem , parametry vzhledu se uloží na disk a jsou nastaveny při příštím vstupu.

okno procházet

Vyhledávání záznamů

Je-li tlačítko v této poloze (režim prohlížení - zakázaná editace), lze vyhledávat v libovolném sloupci tak, že do tohoto nastavíme kurzor a začneme psát hledaný text. Ten je vypisován v titulku sloupce. Časový interval, po který program čeká na stisk další klávesy se nastavuje v  PUBLIC.INI. Zapsané znaky jsou hledány způsobem POLOZKA=ZNAKY.

Obecnější hledání v libovolném sloupci vyvoláme pomocí dvojího stisku myši (DoubleClick) v hlavičce sloupce. Zde můžeme nastavit hledání podřetězce, ignorování rozdílu malá a velká písmena.
vyhledávání pomocí doubleclick v hlavičce sloupce
 

Vyvolá dialog nastavení filtru. Pak lze procházet nalezené záznamy tlačítkem .

Vyvolá dialog hledání - výběru záznamů.

 

Vertikální pohyb v okně (pohyb po záznamech)

Šipky nahoru či dolů, PgDn, PgUp, nejlépe však tři prvky na pravé rolovací liště.

Horizontální pohyb v okně (pohyb po položkách-sloupcích)

Šipky doprava či doleva, Enter, Tab, nejlépe však tři prvky na dolní rolovací liště.

Editace

Při editaci lze shodně jako v celém programu vyvolat číselník pro položku stiskem Ctrl+M. Úprava číselníku je možná po stisku Ctrl+O.

Úpravy funkčních kláves vyvoláme stiskem Alt+F.