Pohledy - práce s daty

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů >

Pohledy - práce s daty

viz také

Práce v pohledu je podobná práci v editačním okně procházet. Způsob přípravy pohledu je pak podobný přípravě sestav (reports) - pro pohled lze definovat vlastní řazení a filtr, dialogové proměnné. Podobně jako sestavy (reports), i pohledy připravujeme pro opakované použití, kdy potřebujeme občas na data pohlížet v určitém stylu.

Příprava pohledu

Vysvětlující popis pohledu - slouží jako informace pro uživatele, který s pohledem pracuje. Je uveden v horní části okna pohledu.

Parametry mřížky - zde můžeme zadat některé vlastnosti platné pro všechny sloupce (celé okno procházet). Jedná se o písmo ve sloupcích s daty, písmo hlavičky sloupců. Nejdůležitější údaj na záložce je počet sloupců.

dynamické vlastnosti - Některé vlastnosti sloupců s daty lze nastavit dynamicky, což znamená, že vlastnost se mění dle určité podmínky. Například barvu pozadí lze nastavit tak, že řádky s údaji chlapců budou mít modré pozadí, řádky s údaji děvčat červené pozadí (zadáme logickou podmínku na položku POHLAVI).

speciální parametry mřížky - Určeno pouze pro uživatele, kteří mají základy v programování ve Visual FoxPro. Řádky jsou provedeny jednotlivě (nelze tedy např. využít cyklus, větvení). Každý řádek představuje nastavení jedné vlastnosti mřížky (sloupce, hlavičky).
Příkazy jsou volány uvnitř struktury:
WITH THISFORM.BKGRID
...
ENDWITH
 

Příklady

.SetAll("DynamicBackColor",[iif(bydliste="Pardubice",RGB(255,255,255),iif(bydliste="Chrudim",RGB(255,220,220),RGB(220,255,220)))])
.Column1.Alignment=1
.Column2.Resizable=.F.
.Column3.Movable=.F.
 

Parametry sloupců - pro každý sloupec definujeme:

Obsah - položka tabulky nebo libovolný výraz obsahující funkce FoxPro či funkce systému Bakaláři.

Šířku lze upravit též přímo v horním okně procházet

Jen pro čtení - údaje ve sloupci bude možno pouze prohlížet, nikoli editovat.

titulek hlavičky

Dále lze pro každý sloupec definovat vlastní písmo a barvu pozadí a písma. V ojedinělých případech použijeme pro sloupce jednotlivě dynamické vlastnosti.

 

fráze valid - blok příkazů, který je proveden po změně hodnoty ve sloupci. Určeno pro uživatele, kteří mají základy v programování ve FoxPro, zpravidla bude obsahovat příkaz REPLACE.

Viz také:

Editační okno procházet